🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Vietnam-Aktier

Senaste
Högst
Lägst
8.300,08.400,08.300,00,00,00%41,58K
42.100,042.800,041.700,0-600,0-1,41%420,82K
60.700,061.200,060.200,0-100,0-0,16%29,75K
13.800,014.000,013.700,0-100,0-0,72%166,53K
26.300,027.200,026.200,0+200,0+0,77%45,2K
18.400,019.000,018.100,0+200,0+1,10%4,04M
40.800,042.300,040.800,0-100,0-0,24%214,72K
39.700,041.200,039.700,00,0-2,46%14K
22.600,022.900,022.100,00,00,00%305,54K
51.700,052.000,051.700,0-600,0-1,15%4,2K
12.600,012.800,012.600,0-100,0-0,79%92,3K
30.600,031.200,029.600,00,0+3,73%762,01K
8.200,08.300,08.000,00,00,00%117,63K
17.000,018.200,016.600,0+400,0+2,41%1,81M
9.100,09.600,08.800,0+200,0+2,25%158,05K
45.800,046.600,044.600,0+800,0+1,78%5,4M
18.900,019.400,018.900,0-400,0-2,07%14,68M
166.600166.600165.40000,00%5,9K
10.600,010.700,010.600,00,00,00%100,24K
14.500,015.100,014.500,0-400,0-2,68%1,74M
25.600,026.400,025.500,00,00,00%1,27M
14.000,014.200,014.000,00,00,00%50,9K
28.900,029.500,028.900,0-300,0-1,03%149,33K
71.10071.90063.900+100+0,14%109,13K
7.500,007.600,007.500,00-100,00-1,32%148,38K
19.000,019.400,019.000,0-200,0-1,04%2,54M
32.000,032.900,031.200,0-700,0-2,14%2,47M
33.600,036.900,033.600,0-200,0-0,59%669,66K
63.70064.90063.400+100+0,16%1,96M
13.100,0013.400,0013.000,00-100,00-0,76%932,8K
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.