x
Heta nyheter
0

Investing.com Ekonomisk kalender

se.investing.com/economic-calendar/

Investing.com Ekonomisk kalender
Logga in / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Redigera bevakningar
New!
Skapa bevakning
Webbsida
 • Som ett varningsmeddelande
 • För att använda funktionen, se till att du är inloggad på ditt konto
Mobil app
 • För att använda funktionen, se till att du är inloggad på ditt konto
 • Se till att du är inloggad med samma användarprofil

Frekvens

Leveransmetod

Popup för webbsida

Mobilappmeddelanden

Status

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa

Betydelse:

 Aktuell tid: 00:49   (GMT +2:00)  
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -8:00) Alaska
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Baja California
 • (GMT -7:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -6:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Central America
 • (GMT -5:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -5:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -4:00) Asuncion
 • (GMT -4:00) Caracas
 • (GMT -4:00) Cuiaba
 • (GMT -4:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -4:00) Guyana
 • (GMT -4:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) La Paz
 • (GMT -4:00) Manaus
 • (GMT -4:00) Puerto Rico
 • (GMT -4:00) Santiago
 • (GMT -3:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -3:00) Brasilia
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Fortaleza
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -2:30) Newfoundland
 • (GMT -2:00) Greenland
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Azores
 • (GMT) Casablanca
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +1:00) Windhoek
 • (GMT +2:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +2:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +2:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Harare
 • (GMT +2:00) Harare, Pretoria
 • (GMT +2:00) Pretoria
 • (GMT +2:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +3:00) Amman
 • (GMT +3:00) Athens
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Beirut
 • (GMT +3:00) Bucharest
 • (GMT +3:00) Damascus
 • (GMT +3:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Jerusalem
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:00) Port Louis
 • (GMT +4:00) Tbilisi
 • (GMT +4:00) Yerevan
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +4:30) Tehran
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Islamabad, Karachi
 • (GMT +5:00) Tashkent
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Sri Jayawardenepura
 • (GMT +5:45) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Almaty
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +7:00) Jakarta
 • (GMT +7:00) Krasnoyarsk
 • (GMT +7:00) Novosibirsk
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +8:00) Irkutsk
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur, Singapore
 • (GMT +8:00) Perth
 • (GMT +8:00) Singapore
 • (GMT +8:00) Taipei
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +9:00) Ulaanbaatar
 • (GMT +9:00) Yakutsk
 • (GMT +9:30) Adelaide
 • (GMT +9:30) Darwin
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +10:00) Guam
 • (GMT +10:00) Guam, Port Moresby
 • (GMT +10:00) Hobart
 • (GMT +10:00) Magadan, Vladivostok
 • (GMT +10:00) Port Moresby
 • (GMT +11:00) New Caledonia
 • (GMT +11:00) Solomon Is.
 • (GMT +11:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +11:00) Yuzhno-Sakhalinsk
 • (GMT +12:00) Auckland, Wellington
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +12:00) Fiji
 • (GMT +13:00) Nuku'alofa
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Torsdag 29 juni 2017
Helgdag   Helgdag Indonesien - Nationell helgdag
01:50   JPY Utländska köp av obligationer     1.090,1B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier     -331,6B
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Maj)   2,6% 3,2%
03:00   AUD Australiska indexet på försäljningssiffror av nybyggda hus (Månadsvis) (Maj)     0,8%
03:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Jun)     14,9
03:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Jun)     38,3%
08:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Jul)   10,4 10,4
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Jun)     1,6% 1,9%
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jun)       -0,1%
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jun)     1,5% 2,0%
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Jun)       0,0%
09:30   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Maj)     7,1%
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Maj)     4,5%
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Maj)   0,3% 1,3%
10:30   GBP BOE Konsumentkrediter (Maj)   1,400B 1,525B
10:30   GBP M4 Penningtillgång (Månadsvis) (Maj)   1,3% 1,2%
10:30   GBP Beviljade inteckningslån (Maj)   64,00K 64,65K
10:30   GBP Hypoteksutlåningen (Maj)   2,60B 2,73B
10:30   GBP Nettoutlåning till enskilda aktörer   4,0B 4,3B
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Jun)   109,5 109,2
11:00   EUR Affärsklimatindex (Jun)   0,9 0,9
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Jun)   -1,0 -1,3
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Jun)     12,8
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Jun)     8,2
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Jun)   13,0 13,0
11:00   EUR Industriindex (Jun)   3,0 2,8
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Maj)   0,4% 0,3%
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Maj)   4,7% 4,6%
13:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Jun)   -0,65% -0,93%
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Jun)     1,4% 1,5%
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Jun)     0,0% -0,2%
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Jun)     -0,2% -0,2%
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Jun)     1,3% 1,4%
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   1.940K 1.944K
14:30   USD Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q1)   2,10% 2,10%
14:30   USD Företagsvinster (Kvartalsvis) (Q1)     -2,5%
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q1)   1,2% 1,2%
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q1)   2,2% 2,2%
14:30   USD BNP försäljningssiffror (Q1)   2,2% 2,2%
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   240K 241K
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     244,75K
14:30   USD Priser för privatkonsumtionen (Q1)   2,4% 2,4%
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q1)   0,6% 0,6%
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet     49,4
16:30   USD Lagring av Naturgas   52B 61B
19:00   USD FOMC-kommitténs medlem Bullard håller tal        
22:30   HKD Hong Kongs Detaljhandelssiffror (årsvis) (Maj)     0,1%
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Rapport
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Lägg till i din site
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2017 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade
Registrera dig med Google+
eller
Registrera dig med e-post