Heta nyheter
0
Reklamfri version. Uppgradera din upplevelse på Investing.com. Spara upp till 40% Mer detaljer

Forex Volatilitet

 Veckorna
Name Pips %
AUD/CAD 70.01 0.72
AUD/CHF 47.35 0.66
AUD/JPY 65.48 0.78
AUD/NZD 56.20 0.52
AUD/USD 70.90 0.91
BTC/USD 0.00 0.00
CAD/CHF 51.24 0.70
CAD/JPY 71.20 0.82
CHF/JPY 72.46 0.61
EUR/AUD 97.84 0.63
EUR/CAD 93.15 0.62
EUR/CHF 44.69 0.40
EUR/GBP 46.40 0.53
EUR/JPY 72.75 0.56
EUR/NZD 129.36 0.78
EUR/USD 71.90 0.60
GBP/AUD 128.71 0.72
GBP/CAD 113.09 0.65
GBP/CHF 79.00 0.62
GBP/JPY 103.51 0.69
GBP/NZD 158.80 0.83
Name Pips %
GBP/USD 98.24 0.71
NZD/JPY 69.96 0.90
NZD/USD 73.73 1.03
USD/BRL 769.34 1.37
USD/CAD 85.66 0.68
USD/CHF 59.86 0.65
USD/CNY 199.16 0.30
USD/DKK 366.33 0.59
USD/HKD 33.13 0.04
USD/ILS 164.18 0.50
USD/INR 332.26 0.44
USD/JPY 59.04 0.54
USD/MXN 2,096.99 1.05
USD/RUB 6,098.82 0.80
USD/SEK 853.90 1.01
USD/SGD 52.26 0.39
USD/TRY 1,332.40 1.66
USD/ZAR 1,861.25 1.31
XAG/USD 693.53 2.68
XAU/USD 2,642.94 1.50
EUR/USD - Daglig Volatilitet

Tidsramar (månader):

EUR/USD - Volatilitet per Timme (GMT Timmar)
EUR/USD - Volatilitet per Handelsdag
  • Måndag
  • Tisdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag

Vad är volatilitet?

Volatilitet är en term som används för att referera till variationen hos ett handelspris över tid. Ju större prisintervallet är, desto större anses volatiliteten vara. Till exempel är ett värdepapper med sekventiella stängningspriser på 5, 20, 13, 7 och 17 mycket mer volatilt än ett liknande värdepapper med sekventiella stängningspriser på 7, 9, 6, 8 och 10. Värdepapper med högre volatilitet anses mer riskabla eftersom prisets rörlighet -- oavsett om det går upp eller ner -- förväntas vara större i jämförelse med liknande, men mindre volatila, värdepapper. Ett pars volatilitet mäts genom att beräkna standardavvikelsen hos dess avkastning. Standardavvikelsen är ett mått på hur bred distribueringen av värden är jämfört med det genomsnittliga värdet (medelvärdet).

Volatilitetens betydelse för handlare

Att vara medveten om ett värdepappers volatilitet är viktigt för alla handlare, eftersom olika nivåer av volatilitet passar för olika typer av strategier och tankesätt. Till exempel skulle en Forex-handlare som vill öka sitt kapital stadigt utan att ta många risker rådas att välja ett valutapar med lägre volatilitet. I motsats till detta skulle en risksökande handlare vilja ha ett valutapar med högre volatilitet för att dra nytta av de större prisskillnader som ett volatilt par erbjuder. Med informationen i vårt verktyg kommer du kunna avgöra vilka par som är mest volatila och du kan även se vilka som är de mest -- och minst -- volatila dagarna och tidpunkterna för specifika par, vilket låter dig optimera din handelsstrategi.

Vad påverkar volatiliteten hos valutapar?

Ekonomiska och/eller marknadsrelaterade händelser, som till exempel en ändring i ett lands ränta eller en sänkning av råvarupriser, är ofta källan till en sänkning av FX-volatilitet. Graden av volatilitet bestäms av olika aspekter hos de två valutorna och deras ekonomier. Ett valutapar - ett från en ekonomi som främst är råvarubaserad och ett från en tjänstebaserad ekonomi -- tenderar att vara mer volatilt på grund av de grundläggande skillnaderna mellan ländernas ekonomiska drivkrafter. Olika räntenivåer gör också att ett valutapar blir mer volatilt än par från ekonomier med liknande räntesatser. Slutligen, korsningar (par som inte innehåller US dollar) och “exotiska” korsningar (par som innehåller en valuta som inte är stor) tenderar också att vara mer volatila och ha större förfrågan/bud-spridningar. Andra drivkrafter bakom volatilitet inkluderar inflation, statsskuld och aktuella kontounderskott; den politiska och ekonomiska stabiliteten i landet vars valuta det gäller påverkar också FX-volatilitet. Valutor som inte regleras av en centralbank -- som Bitcoin och andra kryptovalutor -- är mer volatila eftersom de till sin natur är spekulativa.

Hur använder jag Forex volatilitetskalkylator?

Högst upp på sidan, välj det antal veckor du vill beräkna valutapars volatilitet över. Notera att ju längre tidsram du väljer, desto lägre blir volatiliteten jämfört med kortare mer volatila perioder. När informationen visas, klicka på ett par för att se dess genomsnittliga dagliga volatilitet, genomsnittliga timvisa volatilitet och en översikt av parets volatilitet efter veckodag.

Registrera dig med Google
eller
Registrera dig med e-post