Svenska Cellulosa SCA AB B (SCAb)

Stockholm
Valuta i SEK
Friskrivning
134,7
-2,8
(-2,00%)
Stängd
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
134,4
137,6
52 veckors intervall
128,4
203,7
Volym
1.782.844
Senaste
137,4
Öppning
137,4
Dagens intervall
134,4-137,6
52 veckors intervall
128,4-203,7
Volym
1.782.844
Gnmsn vol. (3m)
1.691.388
1-års ändring
-25,29%
Utestående aktier
702.342.489
Analytikers
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj

Folk bevakar också

119,7
ELUXb
-1,64%
71,20
SSABa
-
255,1
AVANZ
-0,39%
13,33
FRC
-15,47%

Svenska Cellulosa SCA AB B Nyheter

Svenska Cellulosa SCA AB B Företagsprofil

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverige-baserat skogsföretag som utvecklar sågade trävaror, pappersmassa, kraftliner, tryckpapper och förnyelsebar energi. Företaget består av fem affärsenheter: Forest, Wood, Pulp, Paper, Renewable Energy, och stödenhet Sourcing & Logistics. Enheten Forest innefattar hantering av över två miljoner hektar skogsmark som används för virkesproduktion. Verksamheten består av inköp av timmer från och service till privata skogsägare. Enheten Wood består av sågverk, träförädlingsenheter, distributions- och grossistverksamhet. Enheten Pulp innefattar massafabrik tillverkning. Enheten Paper tillverkar förpackningspapper och tryckpapper. Renewable Energy omfattar vindkraft, skogsbaserade biobränslen enhet och pelletkvarnar. Den Sourcing & Logistics enhet tillhandahåller sjö- och landtrafiken inom Europa och till översjömarknader.