Svenska Cellulosa SCA AB B (SCAb)

TradeGate
Valuta i EUR
Friskrivning
13,87
+0,20(+1,46%)
Stängd
Dagens intervall
13,7313,87
52 veckors intervall
11,2514,25
Köp/Sälj
13,76 / 13,80
Senaste
13,67
Öppning
13,75
Dagens intervall
13,73-13,87
52 veckors
11,25-14,25
Volym
1.113
Gnmsn vol. (3m)
2.514
1-års ändring
3,76%
Utestående aktier
702.342.489
Verkligt värde
Lås upp
Utdelningars betalningsföljd
Lås upp
Analytikers
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj

Folk bevakar också

141,3
ATCOb
+1,87%
81,58
SSABa
-0,05%
263,80
ESSITYb
+0,80%
273,5
ASSAb
+1,30%
68,5
NIBEb
+6,00%
Vad anser du idag om SCAb?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Svenska Cellulosa SCA AB B Företagsprofil

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverige-baserat skogsföretag som utvecklar sågade trävaror, pappersmassa, kraftliner, tryckpapper och förnyelsebar energi. Företaget består av fem affärsenheter: Forest, Wood, Pulp, Paper, Renewable Energy, och stödenhet Sourcing & Logistics. Enheten Forest innefattar hantering av över två miljoner hektar skogsmark som används för virkesproduktion. Verksamheten består av inköp av timmer från och service till privata skogsägare. Enheten Wood består av sågverk, träförädlingsenheter, distributions- och grossistverksamhet. Enheten Pulp innefattar massafabrik tillverkning. Enheten Paper tillverkar förpackningspapper och tryckpapper. Renewable Energy omfattar vindkraft, skogsbaserade biobränslen enhet och pelletkvarnar. Den Sourcing & Logistics enhet tillhandahåller sjö- och landtrafiken inom Europa och till översjömarknader.