Svenska Cellulosa SCA AB A (SCAa)

Stockholm
Valuta i SEK
Friskrivning
149,6
+4,4
(+3,03%)
Data i Realtid
Dagens intervall
146,4
149,6
52 veckors intervall
127,8
184,0
Volym
20.488
Senaste
145,2
Öppning
146,4
Dagens intervall
146,4-149,6
52 veckors intervall
127,8-184
Volym
20.488
Gnmsn vol. (3m)
26.263
1-års ändring
-17,41%
Utestående aktier
702.342.489
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Svenska Cellulosa SCA AB A Företagsprofil

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverige-baserat skogsföretag som utvecklar sågade trävaror, pappersmassa, kraftliner, tryckpapper och förnyelsebar energi. Företaget består av fem affärsenheter: Forest, Wood, Pulp, Paper, Renewable Energy, och stödenhet Sourcing & Logistics. Enheten Forest innefattar hantering av över två miljoner hektar skogsmark som används för virkesproduktion. Verksamheten består av inköp av timmer från och service till privata skogsägare. Enheten Wood består av sågverk, träförädlingsenheter, distributions- och grossistverksamhet. Enheten Pulp innefattar massafabrik tillverkning. Enheten Paper tillverkar förpackningspapper och tryckpapper. Renewable Energy omfattar vindkraft, skogsbaserade biobränslen enhet och pelletkvarnar. Den Sourcing & Logistics enhet tillhandahåller sjö- och landtrafiken inom Europa och till översjömarknader.