Climeon AB (CLIMEb)

Stockholm
Valuta i SEK
Friskrivning
3,89
-0,11
(-2,75%)
Stängd
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
3,82
3,99
52 veckors intervall
1,84
13,46
Volym
123.914
Senaste
4
Öppning
3,99
Dagens intervall
3,82-3,99
52 veckors intervall
1,84-13,46
Volym
123.914
Gnmsn vol. (3m)
361.151
1-års ändring
-63,8%
Utestående aktier
95.105.086
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Climeon AB Företagsprofil

Climeon AB (publ) är ett Sverige-baserat företag inom förnybar energisektor. Det erbjuder systemet Climeon Heat Power som utnyttjar energin i spillvärme och lågtemperaturvärme för att generera el. Värmen från geotermiska källor, värme- eller kraftproduktion i industriavfall behandlas inom Climeon-enheten. Inom Climeon-enheten överför värmeväxlaren värmen till intern vätska, som förångas på grund av dess lägre kokpunkt. Ångorna expanderas sedan över en turbin för att driva en generator och producera el. Arbetsvätskan vid turbins utlopp kondenseras genom direktkontakt med kyld fluid i ett kondensationsbehållare. En del av fraktionen av vätskan vid utgången av kondensationsbehållaren går till värmeväxlaren. Resten cirkuleras genom värmeväxlaren där den oanvända värmen avvisas till kylvatten. Vid detta tillfälle sprutas kylvarmkällan in i reservoaren för geotermisk värme eller skickas till industriell process.