🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Risk Intelligence A/S (RISK)

Spotlight
Valuta i DKK
Friskrivning
1,14
-0,06(-4,58%)
Stängd
RISK resultatkort
Verkligt pris
Dagens intervall
1,141,20
52 veckors intervall
0,802,40
Senaste
1,2
Öppning
1,2
Dagens intervall
1,14-1,2
52 veckors
0,8-2,4
Volym
13.854
Gnmsn vol. (3m)
36.203
1-års ändring
-29,41%
Utestående aktier
25.986.757
Verkligt värde
Lås upp
Utdelningars betalningsföljd
Lås upp
Teknisk
Stark sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Vad anser du idag om RISK?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Risk Intelligence A/S Företagsprofil

RISK INTELLIGENCE A/S är en danmarksbaserad leverantör av intelligensledda rådgivningstjänster till privata och offentliga kunder om säkerhetshot och risker. Bolaget specialiserar sig på att analysera hot från och samverkan mellan sjöröveri, organiserad brottslighet, terrorism, uppror och militära konflikter. Det råder på att förebygga sjösäkerhetsincidenter på både fartygs och företagsnivå samt tillhandahålla sjösäkerhetsanalys till privata och statliga organisationer. Dessutom erbjuder Bolaget sådana produkter som hotbedömningar, säkerhetsriskbedömningar, Private Maritime Security Contractors (PMSC)-bedömning av due diligence, beredskaps- och kontinuitetsplanering, skräddarsydda rapporter och studier, expertbevis/rådgivareutlåtanden.

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.