Boliden AB ADR (BDNNY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
54,90
+0,17
(+0,31%)
Fördröjd data
Hög direktavkastning
Dagens intervall
54,16
54,90
52 veckors intervall
51,15
92,60
Volym
27.206
Senaste
54,73
Öppning
54,31
Dagens intervall
54,16-54,9
52 veckors intervall
51,15-92,6
Volym
27.206
Gnmsn vol. (3m)
19.420
1-års ändring
-4,57%
Utestående aktier
273.511.169
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Vad anser du idag om BDNNY?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Boliden AB ADR Företagsprofil

Boliden AB är ett Sverige-baserat moderbolag i Boliden-koncernen (Koncernen), vars huvudsakliga verksamhet omfattar gruvdrift och produktion av metaller samt förenliga verksamheter. Koncernens verksamhet är organiserad kring två segment: affärsområde Smelters och affärsområde Mines. Affärsområdet Smelters ansvarar för försäljningen av smältverkens produkter och hanterar alla råmaterialflöden mellan Koncernens gruvor, smältverk och kunder. Affärsområdet Smelters omfattar främst zink- och kopparmjölksproduktion samt blyåtervinning. Affärsområde Mines omfattar mines verksamhet i Sverige, Norge, Irland och Finland. Gruvorna tillverkar zink-, koppar- och blykoncentrat med varierande guld- och silverinnehåll; det också ansvarar för försäljning av gruvkoncentrat. Koncernens primära marknader är Tyskland, Norden och Storbritannien.

Resultaträkning