Boliden AB ADR (BDNNY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
56,80
+3,14(+5,85%)
Stängd
Efterhandel
56,80+0,27(+0,48%)

BDNNY Nyheter