Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

2 ETF:er för renare energi

Publicerad 2021-09-10 11:42
Uppdaterad 2020-09-02 08:05

Orkanen Ida uppmärksammade brister på energimarknaderna efter att vindar förlamade elnät i södra USA. Extrema vädermönster på grund av klimatförändringar såväl som den förödelse de orsakar verkar vara en del av den nya globala verkligheten.

Denna nya verklighet lyfter fram behovet av att utveckla förnybara och hållbara energikällor. Miljöföreningar, energiföretag, statliga myndigheter och individer har anslutit sig till debatten om hur förnybara energikällor kan stärka strömförsörjningen.

Enligt International Energy Agency (IEA) ökade den globala alternativa energikapaciteten med 45% från 2019 till 2020. Tillväxttakten, särskilt i vind- och solenergikapacitet, var imponerande trots coronaviruspandemin.

IEA sade:

"Expansionen överstiger rekordhöga årliga kapacitetsökningar 2017-2019 med över 50%. Förnybar energi förväntas stå för 90% av den totala globala kraftkapacitetsökningen både 2021 och 2022."

Andra rapporter indikerar också att alternativ energi utgjorde den enda energikällan där efterfrågan ökade förra året, medan förbrukningen av andra bränslen minskade. Lägre kostnader har också bidragit till att öka användningen.

Idag diskuterar vi därför två börshandlade fonder (ETF:er) som kan vara lämpliga för investerare som vill dra nytta av ökad efterfrågan på förnybara energikällor.

1. SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Nuvarande pris: 97,47 dollar
52-veckors intervall: 60,11-150,00 dollar
Utdelningsavkastning: 0,75 %
Utgiftskvot: 0,45% per år

SPDR® Kensho Clean Power ETF (NYSE:CNRG) investerar i globala företag som får sina intäkter från ren energi. Dessa företag arbetar vanligtvis med innovation inom sol, vind, vatten och geotermisk kraft. Fonden började handlas i oktober 2018.

CNRG Weekly Chart.

CNRG, som har 43 innehav, följer S&P Kensho Clean Power Index. De tio största företagen utgör cirka 30% av nettotillgångarna, som uppgår till 367,5 miljoner dollar. När det gäller sektorer ser vi elektroniska komponenter och utrustning (18,19%), följt av elleverantörer (15,67%) och halvledare (13,99%). Nära 74% av företagen är USA-baserade, därefter följer från Kina (8,19%), Kanada (7,73%), Brasilien (3,99%) och andra.

Ledande innehav är elbilstillverkaren Tesla (NASDAQ: TSLA), First Solar (NASDAQ:FSLR), som tillhandahåller solcellslösningar, Kina-baserade JinkoSolar (NYSE:JKS), energiteknologigruppen Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), som tillhandahåller lösningar för solceller och lagring samt Array Technologies (NASDAQ:ARRY), som tillverkar markmonteringssystem som används i solenergiprojekt.

Även om fonden avkastade 54% under de senaste 52 veckorna är den nere närmare 11% i år. CNRG slog rekord i februari, men har pressats sedan dess. Potentiella köp-och-innehavsinvesterare kan överväga att investera runt dessa nivåer.

2. Global X Renewable Energy Producers ETF
Nuvarande pris: 16,50 dollar
52-veckors intervall: 14,0-20,25 dollar
Utdelningsavkastning: 2,57%
Utgiftskvot: 0,65% per år

Global X Renewable Energy Producers ETF (NASDAQ:RNRG) investerar i företag som producerar energi från förnybara källor, inklusive vind, sol, vatten, geotermi och biobränslen. Fonden noterades i maj 2015.

RNRG Weekly Chart.

RNRG, som har 44 innehav, följer avkastningen från Indxx Renewable Energy Producers Index. Fondens 10 största innehav utgör nästan hälften av nettotillgångarna på 143,7 miljoner dollar.

Utilities (allmännyttiga företag) utgör den högsta andelen, med 89,9%, följt av industri (6,5%) och material (2,3%). Cirka 13% av företagen kommer från USA, därefter Nya Zeeland (10,2%), Kanada (8,9%), Brasilien (8,6%) och Spanien (7,4%).

Österrike-baserade elföretag Verbund (OTC:OEZVY), Spanska gruppen för förnybar energi EDP Renovaveis (OTC:EDRVF), danska (OTC:Orsted (OTC:DNNGY), som är känt för sina vindkraftsparker, Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP), som äger tillgångar som genererar el från förnybara resurser, och solenergilösningsleverantören Sunrun (NASDAQ:RUN) är de ledande innehaven.

Många länder har strikta utsläppsmål. Som ett resultat kan vi förvänta oss att det globala skiftet mot förnybar energi kommer att öka.

Under det senaste året har fonden ökat med nästan 13%, men sjönk med 9% under 2021. Den slog rekord i början av januari. Intresserade läsare kan hitta värde kring dessa nivåer.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.