Få 40% rabatt
🔎 Se NVDA fullständiga ProTips för omgående risker eller belöningarSkaffa 40 % rabatt

Verbund AG ADR (OEZVY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
14,14
+0,39(+2,82%)
Stängd
Dagens intervall
13,9714,14
52 veckors intervall
13,4120,07
Senaste
13,75
Öppning
13,97
Dagens intervall
13,97-14,14
52 veckors
13,41-20,07
Volym
2.675
Gnmsn vol. (3m)
2.144
1-års ändring
-18,59%
Utestående aktier
347.415.686
Verkligt värde
Lås upp
Utdelningars betalningsföljd
Lås upp
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Vad anser du idag om OEZVY?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Verbund AG ADR Företagsprofil

VERBUND AG är ett elbolag och en producent av el från vattenkraft i Europa. Bolagets segment omfattar Renewable generation, Sales, Grid och All other segments. Bolaget omfattar genom sina dotterbolag och samarbetspartners alla sektorer av energiförsörjning, från produktion och transport av el genom internationell försäljning och marknadsföring. Segmentet Renewable generation omfattar vattenkraft och vindgenereringsteknik. Sales-segmentet förenar alla Bolagets handels- och försäljningsaktiviteter. Austrian Power Grid AG (APG) är Bolagets oberoende nätbolag. Den driver det överstatliga elöverföringsnätet i Österrike. All other segments omfattar Energy services, Thermal generation, Services och Equity interests segments.

Anställda
3696
Marknad
USA
Installera våra apparSkanna QR-kod för att installera app
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.