Stora Enso Oyj ser. R (STEr)

Stockholm
Valuta i SEK
Friskrivning
133,80
+1,60(+1,21%)
Stängd
Hög direktavkastning
Dagens intervall
131,40134,90
52 veckors intervall
114,40163,40
Senaste
132,2
Öppning
132,1
Dagens intervall
131,4-134,9
52 veckors intervall
114,4-163,4
Volym
183.841
Gnmsn vol. (3m)
278.113
1-års ändring
-10,8%
Utestående aktier
788.619.987
Verkligt värde
Lås upp
Utdelningars betalningsföljd
Lås upp
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Vad anser du idag om STEr?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Stora Enso Oyj ser. R Företagsprofil

Stora Enso Oyj är en leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper på globala marknader. Företagets segment inkluderar konsumentkartonger, som utvecklar och tillhandahåller kartong för konsumentförpackningar för tryckeri- och förpackningsändamål; förpackningslösningar, som utvecklar fiberbaserade förpackningar och som verkar inom alla led av värdekedjan från massaproduktion, material och förpackningar till återvinning; biomaterial, som erbjuder en rad olika massakvaliteter för tillverkare av papper, kartong, servetter, textil och hygienprodukter; träprodukter, som tillhandahåller träbaserade lösningar för byggnation och bostäder; papper, som tillhandahåller papperslösningar för tryckta medier och kontorsbruk som täcker papper tillverkade av återvunna och färska träfiber; övrigt, som omfattar nordiska skogsinvesteringar och företagets aktieinnehav i energibolaget Pohjolan Voima Oy, leverans av trä till nordiska bruk och delade grupptjänster och administration.