Skanska Energi AB (SEABb)

Stockholm
Valuta i SEK
Friskrivning
64,40
0,00
(0,00%)
Stängd
Dagens intervall
58,60
66,60
52 veckors intervall
0,00
0,00
Volym
0
Senaste
64,8
Öppning
65
Dagens intervall
58,6-66,6
52 veckors intervall
0-0
Volym
0
Gnmsn vol. (3m)
1.934
1-års ändring
0%
Utestående aktier
8.277.120
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Skanska Energi AB Företagsprofil

Skånska Energi Aktiebolag är ett Sverige-baserat företag inom energisektorn. Företaget redovisar fyra affärsområden, nämligen Elförsäljning, Elnät, Produktion och Energilösningar. Elförsäljning ansvarar för försäljningen av el till såväl privatkunder som företagskunder i Sverige. Elnät ansvarar för eldistribution inom företagets nätverksområde. Produktion omfattar småskalig vattenkraft- och vindkraftgenerering. Energilösningar ansvarar för försäljning och installation av bland annat geotermiska anläggningar med värmepumpar. Per den 31 december 2010 hade Företaget fyra helägda dotterbolag: Skånska Energi Nät AB, Skånska Energi Marknad AB, Skånska Energi Värme & Kyla AB och Energiutveckling i Skåne AB, samt ett 91 % ägt dotterbolag, Skånska Energi Vattenkraft AB, och ett 55 % ägt dotterbolag, Skånska Energi Borrning AB.

Område
Energi
Anställda
63
Marknad
Sverige