Lås upp premiumdata: Upp till 50% rabatt InvestingProHÄMTA REA

Skanska Energi AB (SEABb)

Stockholm
Valuta i SEK
Friskrivning
64,40
0,00(0,00%)
Stängd
SEABb resultatkort
Verkligt pris
Dagens intervall
58,6066,60
52 veckors intervall
0,0066,60
Senaste
64,8
Öppning
65
Dagens intervall
58,6-66,6
52 veckors
0-0
Volym
0
Gnmsn vol. (3m)
1.934
1-års ändring
0%
Utestående aktier
8.277.120
Verkligt värde
Lås upp
Utdelningars betalningsföljd
Lås upp
Teknisk
Stark sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Vad anser du idag om SEABb?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Skanska Energi AB Företagsprofil

Skånska Energi Aktiebolag är ett Sverige-baserat företag inom energisektorn. Företaget redovisar fyra affärsområden, nämligen Elförsäljning, Elnät, Produktion och Energilösningar. Elförsäljning ansvarar för försäljningen av el till såväl privatkunder som företagskunder i Sverige. Elnät ansvarar för eldistribution inom företagets nätverksområde. Produktion omfattar småskalig vattenkraft- och vindkraftgenerering. Energilösningar ansvarar för försäljning och installation av bland annat geotermiska anläggningar med värmepumpar. Per den 31 december 2010 hade Företaget fyra helägda dotterbolag: Skånska Energi Nät AB, Skånska Energi Marknad AB, Skånska Energi Värme & Kyla AB och Energiutveckling i Skåne AB, samt ett 91 % ägt dotterbolag, Skånska Energi Vattenkraft AB, och ett 55 % ägt dotterbolag, Skånska Energi Borrning AB.

Område
Energi
Anställda
63
Marknad
Sverige
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.