Hannover Rueck SE (HNRGn)

Xetra
Valuta i EUR
Friskrivning
177,75
+0,85
(+0,48%)
Stängd
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
177,25
180,00
52 veckors intervall
131,35
193,20
Volym
142.100
Senaste
176,9
Öppning
177,55
Dagens intervall
177,25-180
52 veckors intervall
131,35-193,2
Volym
142.100
Gnmsn vol. (3m)
141.243
1-års ändring
15,65%
Utestående aktier
120.597.134
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Folk bevakar också

118,050
BEIG
-0,04%
98,560
SY1G
-0,83%
177,950
DB1Gn
-1,79%
68,740
BNRGn
+1,00%

Hannover Rueck SE Företagsprofil

Hannover Rueck SE är ett återförsäkringsbolag. Företaget verkar genom två segment: Egendoms- och Olycksåterförsäkring och livs- och sjukvårdsåterförsäkring. Under egendoms- och olycksåterförsäkring bedriver företaget marin och luftfartsåterförsäkring, kredit- och borgenåterförsäkring, verksamheter skrivna på London-marknaden, samt direktverksamhet och fakultativ återförsäkring. Segmentet Livs- och Sjukvårdsåterförsäkring är uppdelat i finansiella lösningar och risklösningar. Företagets risklösningar är indelade i kategorierna livslängd, dödlighet och sjuklighet. Livslängdskategorin omfattar livränte- och pensionsåterförsäkring. Företagets portfölj består av förbättrade livräntor under dess livs- och sjukvårdsåterförsäkringar. Företaget har ett nätverk som består av över 130 dotterbolag, anknutna företag, filialer och representationskontor.

Område
Finans
Anställda
3519
Marknad
Tyskland