Hannover Re (HVRRY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
109,80
-1,53
(-1,37%)
Stängd
Ovanlig tradingvolym idag
Dagens intervall
109,80
110,00
52 veckors intervall
65,98
111,33
Volym
5.891
Senaste
111,33
Öppning
109,88
Dagens intervall
109,8-110
52 veckors intervall
65,98-111,33
Volym
5.891
Gnmsn vol. (3m)
1.911
1-års ändring
43,16%
Utestående aktier
120.597.134
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Hannover Re Företagsprofil

Hannover Rueck SE är ett återförsäkringsbolag. Företaget verkar genom två segment: Egendoms- och Olycksåterförsäkring och livs- och sjukvårdsåterförsäkring. Under egendoms- och olycksåterförsäkring bedriver företaget marin och luftfartsåterförsäkring, kredit- och borgenåterförsäkring, verksamheter skrivna på London-marknaden, samt direktverksamhet och fakultativ återförsäkring. Segmentet Livs- och Sjukvårdsåterförsäkring är uppdelat i finansiella lösningar och risklösningar. Företagets risklösningar är indelade i kategorierna livslängd, dödlighet och sjuklighet. Livslängdskategorin omfattar livränte- och pensionsåterförsäkring. Företagets portfölj består av förbättrade livräntor under dess livs- och sjukvårdsåterförsäkringar. Företaget har ett nätverk som består av över 130 dotterbolag, anknutna företag, filialer och representationskontor.

Område
Finans
Anställda
3519
Marknad
USA