Brookfield Corp (BN)

NYSE
Valuta i USD
Friskrivning
34,92
-0,22
(-0,63%)
Stängd
34,74
-0,18
(-0,51%)
Efterhandel
Data i Realtid
Dagens intervall
34,92
35,42
52 veckors intervall
28,25
38,72
Volym
1.534.482
Senaste
35,14
Öppning
35,26
Dagens intervall
34,92-35,42
52 veckors intervall
28,25-38,72
Volym
1.534.482
Gnmsn vol. (3m)
2.165.799
1-års ändring
-9,6%
Utestående aktier
1.566.241.819
Analytikers
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj

Folk bevakar också

120,25
TEPRF
-1,80%
69,85
NA9n
-0,21%
71,41
CVS
-0,81%
100,56
COF
-1,11%
7,01
NU
-2,70%
Vad anser du idag om BN?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Brookfield Corp Företagsprofil

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. är en alternativ kapitalförvaltare. Företaget är verksamt i åtta segment. Segmentet för förvaltning av tillgångar förvaltar dess börsnoterade partnerskap, privata medel och offentliga marknader för sina klienter. Segmentet för egendom omfattar ägande, drift och utveckling av kontors-, detaljhandels- och andra fastigheter. Segmentet för förnybar energi driver och utvecklar vattenkraft, vindkraft och andra energigenererande anläggningar. Segmentet för infrastruktur omfattar bland annat ägande, drift och utveckling av allmännyttiga företag och jordbruksverksamhet. Segmentet för bostadsutveckling omfattar bostadsbyggnation, bostadsrätts- och markutveckling. Segmentet för serviceaktiviteter innefattar byggledning och underleverantörstjänster och egendomstjänster. Segmentet för riskkapital omfattar investeringar och verksamheter som övervakas av koncernens egen riskkapitalgrupp. Segmentet Corporate activities omfattar fördelning av kapital till dess operativa plattformar.

Bransch
-
Område
-
Anställda
202500
Marknad
USA

Resultaträkning