🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Guldet i slutfasen av Cup & Handle-mönster?

Publicerad 2023-01-30 12:11
GC
-

I veckans graf tittar vi på guldpriset som under de senaste tre månaderna stigit med +20 procent.

Zoomar vi ut och tittar i ett längre perspektiv ser vi att guldet kan vara i slutfasen av ett s.k. cup & handle-mönster och ett utbrott mot högre kurser kan ske under de kommande månaderna. Vad är ett cup & handle-mönster?

Ett cup & handle-mönster, eller kopp-med-handtagmönster är ett fortsättningsmönster. För att kvalificera sig som ett fortsättningsmönster måste en tidigare trend finnas. Den tidigare trenden här för guldet är tjurtrenden under perioden juli 1999 – september 2011 då guldet rusade med närmare +660 procent. Under perioden september 2011 – augusti 2020 bildade guldet en ”U”-formation - eller en ”kopp”. Därefter har guldet korrigerat i handtaget under perioden augusti 2020 – oktober 2022.

Förutom tidigare trend finns regler kring hur djupt koppen och handtaget ska vara. Koppen ska helst inte vara djupare än 1/3 av den tidigare trenden och handtaget ska helst inte vara djupare än 1/3 av koppen. Båda dessa villkor ser vi är uppfyllda för guldet. Det som återstår nu är ett utbrott över $1923,70 – $2089,20 med större volymer för att bekräfta mönstret. Efter utbrott behöver $1923,70 – $2089,20 hålla som stöd för högre kurser. Ser vi det utbrottet kommande månaderna så ser vi att guldet har inlett nästa tjurtrend upp mot $2800- $3000.

Målkursen ges av koppens djup (+$878,30) räknat från $1923,70 alternativt $2089,20.

Gold Futures, 1M

Analys av Pop_Eye per 28/1 2023.

Senaste kommentarer

Laddar nästa artikel…
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.