Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

ECB tillkännager ett krismöte inför marknadsnedgången

Publicerad 2022-06-15 09:40
Uppdaterad 2022-06-15 09:43
© Reuters

Investing.com - ECB kommer att hålla ett oplanerat möte idag, som vissa medier har kallat ett "nödmöte".

En talesman för ECB sa att "ECB-rådet kommer att hålla ett ad hoc-möte på onsdag för att diskutera aktuella marknadsförhållanden".

Enligt de flesta observatörer, och med tanke på marknadsrörelser, borde ämnet mer specifikt vara obligationsmarknaden i Europa, som fick italienska räntor och spreads att skjuta i höjden förra veckan.

Således klättrade spreaden mellan de tyska och italienska 10-åringarna, som ibland benämns som "rädslomätaren" i Europa. Den var igår på sin högsta nivå sedan början av 2020.

Tillkännagivandet av ett möte var omedelbart betryggande och den italienska 10-åringen visade ett kraftigt fall i morse.

Euron gynnades också av dessa tillkännagivanden, vilket kan ses på EUR/USD-paret.

Kom ihåg att ECB misslyckades med att försäkra sig om riskerna för fragmentering i torsdags, vilket ledde till en kraftig nedgång i regionala obligationer (ökning i räntor), särskilt de i perifera länder.

Det återstår att se om ECB kommer att kunna kommunicera en detaljerad lösning för att hantera riskerna för fragmentering efter detta krismöte, och det kommer därför att bli nödvändigt att hålla utkik efter eventuella förklaringar idag.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.