Få 40% rabatt
🔎 Se NVDA fullständiga ProTips för omgående risker eller belöningarSkaffa 40 % rabatt

European Institute of Science AB (EURIb)

Spotlight
Valuta i SEK
Friskrivning
7,0400
-0,5600(-7,37%)
Stängd
Tradar nära 52 veckors lägsta
Dagens intervall
6,34007,6000
52 veckors intervall
6,340045,0000
Senaste
7,6
Öppning
7,6
Dagens intervall
6,34-7,6
52 veckors
6,34-45
Volym
1.897
Gnmsn vol. (3m)
1.453
1-års ändring
-83,24%
Utestående aktier
347.200
Verkligt värde
Lås upp
Utdelningars betalningsföljd
Lås upp
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Vad anser du idag om EURIb?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

European Institute of Science AB Företagsprofil

European Institute of Science AB är ett kommersiellt forskningscentrum med säte i Sverige. Genom sitt helägda dotterbolag, ScienceHouse Lund AB, är företaget verksamt inom forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring av medicinsk utrustning, samt produkter och metoder för hälsovård, kosmetika och kroppsvård, bioteknik, energi, utbildning och underhållning. Dessutom arbetar det med investeringar i högteknologiska företag, liksom med leasing och förvaltning av fastigheter. Den 31 december 2011 ingick i företagets investeringar och projektengagemang LifeAssays AB (publ), Biotech-igG AB och Implementa Hebe AB (publ). Företagets produkter innefattar vätskekromatografiutrustning för affinitetsrening av proteiner och antikroppar, samt en rad produkter från poolad human- eller djurplasma.

Installera våra apparSkanna QR-kod för att installera app
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.