Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Bitcoin teknisk uppdatering: Tröskel vid 40K, Goldman erbjöd säkrade lån i BTC

Publicerad 2022-04-29 11:26
Uppdaterad 2020-09-02 08:05

Bitcoin hade under gårdagen ett rally och lyckades nå 40 365 dollar, men kryptovalutan föll sedan återigen under tröskeln på 40 000.

Uppgången på de amerikanska börserna igår, och i synnerhet Nasdaq som slutade dagen med mer än +3%, vittnade om en riskaptit som också gynnade Bitcoin, men inte tillräckligt för att etablera sig över 40 000 dollar.

En av motvindarna är den för tillfället väldigt starka dollarn, som är på väg mot sin bästa månad sedan april 2012.

Ur en teknisk synvinkel fortsätter det dagliga diagrammet därför att visa en tydlig baisseartad trend. I synnerhet kan vi tydligt identifiera en nedåtgående trendlinje sedan början av månaden.

BTC diagram

Dessutom är 100-dagars glidande medelvärde, för närvarande strax under 41 000-nivån, också ett betydande uppåthinder.

Om nedgången fortsätter kan området 37-38 000 dollar anses vara det första stora stödet.

Goldman Sachs blir den första banken som erbjuder ett säkert Bitcoin-lån:

Goldman Sachs (NYSE:GS) har för första gången upprättat ett lån med stöd av Bitcoin, rapporterade Bloomberg.

Goldmans säkrade lånefacilitet gjorde det möjligt för en låntagare att använda Bitcoin (BTC) som säkerhet för ett kontantlån.

Kom ihåg att Goldman Sachs, som har ett dedikerat team för digitala tillgångar, var den första stora banken som handlade bitcoin-optioner över disk på Galaxy Digital förra månaden.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.