😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

FTGS ETF ger exponering mot kvalitetsaktier från hela världen

Publicerad 2023-09-21 19:00
Uppdaterad 2023-09-21 19:10
© Reuters.  FTGS ETF ger exponering mot kvalitetsaktier från hela världen
GOOGL
-
AMAT
-
LRCX
-
KLAC
-
NVDA
-
AVGO
-
TSLA
-
ON
-
CPRT
-
SNPS
-
FTGS
-

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS ETF) investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation är en liten ETF med 30 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF:en är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål/strategi

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (”Fonden”) eftersträvar investeringsresultat som generellt motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och utgifter) för ett aktieindex som kallas The Global Strength Index (”Indexet”) ”). Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 80 % av sina nettotillgångar (plus eventuella lån för investeringsändamål) i stamaktier och fastighetsinvesteringsfonder (”REITs”) som utgör indexet.

Det finns ingen garanti för att fondens investeringsmål kommer att uppnås.

Indexbeskrivning Enligt Indexleverantören

Ett värdepapper måste vara ett stamaktie- eller fastighetsinvesteringsbolag (REIT) som är medlem i Nasdaq US Benchmark Index. De största 500 värdepapperen efter flyttjusterat börsvärde med en minsta tremånaders genomsnittlig daglig handelsvolym på $5 miljoner dollar väljs ut. Flera aktieklasser från samma emittent är exkluderade.

För att kunna ingå i indexet måste företag ha:

  • minst 1 miljard dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar;
  • en långfristig skuldsättningsgrad på mindre än 30 %;
  • en avkastning på eget kapital på mer än 15 %.

Godkända värdepapper rankas sedan efter treårig intäktstillväxt och treårig kassaflödesprocent.

Rankingen kombineras sedan lika och de 50 bästa värdepapperen väljs ut för inkludering i indexet.

Om det finns fler än 15 värdepapper från en bransch, enligt klassificeringssystemet för branschklassificeringsbenchmark, kommer värdepapperet med den lägsta rankingen att tas bort och ersättas med nästa kvalificerade värdepapper (t.ex. 51:a rankad efter tillväxt) från en annan bransch . Denna process upprepas tills ingen bransch har fler än 15 värdepapper.

Indexaktierna är lika viktade initialt och vid varje ikraftträdandedatum för ombalansering. Indexet ombalanseras och ombildas kvartalsvis.

Investeringsstrategi

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Klass A Accumulering är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i aktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt ESG (environmental, social and corporate governance) och grundläggande kriterier.

Handla FTGS ETF

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Börs Valuta Kortnamn
gettex EUR FTGS
Euronext Amsterdam EUR FCSG
London Stock Exchange GBX FCSG
London Stock Exchange USD CESG
XETRA EUR FTGS

Börsnoteringar

Största innehav

Värdepapper Kortnamn Sektor Vikt %
NVIDIA Corporation NVDA Teknologi 2.88%
Broadcom Inc. AVGO Teknologi 2.58%
KLA Corporation KLAC Teknologi 2.48%
Lam Research Corporation LRCX Teknologi 2.40%
Applied Materials, Inc. AMAT Teknologi 2.39%
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL Teknologi 2.37%
ON Semiconductor Corporation ON Teknologi 2.34%
Synopsys, Inc. SNPS Teknologi 2.34%
Tesla, Inc. TSLA Sällanköpsvaror 2.34%
Copart, Inc. CPRT Sällanköpsvaror 2.25%

Största innehav

Innehav kan komma att förändras

Inlägget FTGS ETF ger exponering mot kvalitetsaktier från hela världen dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Denna artikel publicerades först på ETFmarknaden

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.