🧮 Väljer du fortfarande aktier på det gammalmodiga, långsamma sättet? Det är dags att testa kraften i AI-aktievalSkaffa 50 % rabatt

Nvidia tappar efter rapport om att företaget tänker överge sitt förvärv av ARM

Publicerad 2022-01-25 13:24
© Reuters
MSFT
-
QCOM
-
NVDA
-
MRVL
-
AVGO
-
2454
-
SFTBY
-

By Dhirendra Tripathi

Investing.com – Nvidia (NASDAQ:NVDA) handlades 3,6% lägre under tisdagens förhandel efter att Bloomberg rapporterat om att företaget planerar att avbryta sitt förvärv att chipdesignern ARM.

Köpet skulle ha gett Nvidia en kraftfull tillgång vid en tidpunkt då kapacitet relaterat till chipdesign- och tillverkning är sällsynt. ARM erbjuder sin design till mer än 500 företag som tillverkar sina egna chip.

Enligt rapporten förväntar sig företaget att transaktionen inte kommer avslutas, samt att ägaren Softbank (OTC:SFTBY) nu planerar en börsintroduktion för ARM.

Nvidia hade i september 2020 satt en 18-månaders deadline för att slutföra övertagandet, men transaktionen har gått långsamt och har mött regulatoriskt motstånd i flera länder.

Affären delade upp intressenterna i två läger. ARM-kunder som Broadcom (NASDAQ:AVGO), MediaTek (TW:2454) och Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) har gett stöd till affären, rapporterade The Sunday Times i juni förra året.

Å andra sidan var Qualcomm (NASDAQ:QCOM) och Microsoft (NASDAQ:MSFT) bland dem som enligt uppgifter uttryckte oro för att Nvidia skulle kunna begränsa utbudet av företagets teknik till sina konkurrenter eller höja priserna.

U.S. Federal Trade Commission stämde för att stoppa transaktionen i december och hävdade att Nvidia skulle bli för mäktigt om de fick kontroll över ARM:s chipdesign. Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet motsatte sig också affären.

Transaktionen skulle också ha blivit föremål för hård granskning i Kina där ARM har ett joint venture med private equity-företaget Hopu Investments.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.