SoftBank Group Corp (SFTBY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
21,43
+0,21
(+1,01%)
Stängd
21,44
+0,01
(+0,05%)
Efterhandel
Fördröjd data
Dagens intervall
21,10
21,45
52 veckors intervall
16,86
24,85
Volym
268.343
Senaste
21,22
Öppning
21,18
Dagens intervall
21,1-21,45
52 veckors intervall
16,86-24,85
Volym
268.343
Gnmsn vol. (3m)
356.355
1-års ändring
1,97%
Utestående aktier
1.463.047.631
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Folk bevakar också

466,26
ELV
+1,66%
9,12
PACW
-0,33%
1.511,0
9434
+0,13%
5.962,0
9984
+0,85%

SoftBank Group Corp Nyheter

SoftBank Group Corp Företagsprofil

SoftBank Group Corp. är ett Japanbaserat företag som huvudsakligen bedriver kommunikations- och internetrelaterad verksamhet. Företaget verkar inom sex affärssegment. Softbank-segmentet är engagerat i försäljning av mobila terminaler, tillhandahållande av mobila kommunikationstjänster och fasta kommunikationstjänster i Japan. Segmentet säljer också tillbehör till mobilterminaler, PC-programvara och kringutrustning. Sprint-segmentet tillhandahållander mobilkommunikationstjänster och dylikt i USA. Yahoo-segmentet bedriver reklamverksamhet på Internet, e-handel och medlemstjänstverksamhet. ARM-segmentet är aktivt inom design av IP och relaterad teknik för mikroprocessorer och försäljning av programverktyg. Segmenten Softbank Vision Fund och Delta Fund bedriver investeringsverksamhet inom teknikområdet. Bright Star-segmentet driver distribution av mobila terminaler utomlands. Företaget är också engagerat i verksamheter relaterade till Fortress och Fukuoka Softbank Hawks.

Område
Teknologi
Anställda
59721
Marknad
USA