🧮 Väljer du fortfarande aktier på det gammalmodiga, långsamma sättet? Det är dags att testa kraften i AI-aktievalSkaffa 50 % rabatt

Jupiter European Growth steg 8,2 procent januari - undviker högt skuldsatta bolag med risk för stigande räntor

Publicerad 2019-02-28 13:53
Uppdaterad 2019-02-28 15:20
© Reuters.  Jupiter European Growth steg 8,2 procent januari - undviker högt skuldsatta bolag med risk för stigande räntor
ADSGN
-
NOVOb
-
EDEN
-
CCL
-

Aktiefonden Jupiter European Growth ökade 8,2 procent under årets första månad och slog därmed jämförelseindex med 1,9 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Alexander Darwall i spetsen skriver i en kommentar att det kom ytterligare bevis under månaden för en inbromsning av den globala tillväxten.

Positiva bidrag kom från flera innehav som återhämtade sig från december, däribland Carnival (NYSE:CCL), Adidas (DE:ADSGN) och Infineon Technologies.

Deutsche Börse skruvade upp sin vinstprognos för 2018 betydligt medan Wirecards lämnade preliminära resultat för helåret i linje med förväntningarna.

Edenred (PA:EDEN) steg efter att ha slutfört två förvärv. I den negativa vågskålen återfinns hälsorelaterade bolag som Coloplast, Grifols och Novo Nordisk (CO:NOVOb).

Jupiter European Growth-förvaltarna skriver att europeiska bolag som är exponerade mot USA kommer att gynnas av skattesänkningarna där. Trots det så kommer förvaltarna att vara fortsatt vaksamma i värderingen av europeiska bolag med global verksamhet, där det kan vara svårare att säkerställa att avlägsna divisioner alltid verkar i bolagets bästa intresse.

Förvaltarna undviker att gå in i bolag som är känsliga för politik och företag som har en stor del fast tillgångar och är högt skuldsatta. De föredrar att fokusera på verksamheter med flexibla tillgångar och flexibla leveranskedjor.

Det ligger en risk vad gäller ekonomisk inbromsning och ökade räntor. I ett sådant läge så kan det bli problematiskt att för bolag som är högt skuldsatta att återfinansiera sig.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.