😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

Allianz Global Artificial Intelligence ser framför sig politiska risker i Facebook framgent

Publicerad 2019-07-29 10:59
Uppdaterad 2019-07-29 13:20
© Reuters.  Allianz Global Artificial Intelligence ser framför sig politiska risker i Facebook framgent
MSFT
-
ALVG
-
IBM
-
TSLA
-
META
-
SQ
-

Förvaltarteamet bakom Allianz (DE:ALVG) Global Artificial Intelligence ser framför sig politiska risker i Facebook (NASDAQ:FB) framgent, varför innehavet minskats under juni. Det framgår av en månadsrapport.

"Vi har en långsiktigt positiv syn på Facebook men vi ser potentiella politiska risker framgent och väntar oss att bolaget ökar investeringarna i varumärket på kort sikt", förklarar man.

Vidare har man avyttrat Red Hat mot bakgrund av att det är under förvärv av IBM (NYSE:IBM), samt minskat i Salesforce till följd av en något mer begränsad uppsida.

Istället har försäljningslikviderna gått till en ny position i Microsoft (NASDAQ:MSFT), då företagets olika investeringar i AI resulterar i nya produkter och tjänster som man tror kommer stödja en högre tillväxttakt vad gäller intäkter och vinst.

I dagsläget har teknikjätten införlivat AI till molnerbjudandet inom Azure, Office-lösningar samt i konsumentupplevelser.

Fonden utvecklades positivt i juni, men laggade sitt jämförelseindex. Cloudera och Criteo var bland de aktier som tyngde avkastningen mest, medan Tesla (NASDAQ:TSLA) och Square (NYSE:SQ) tillhörde ljuspunkterna i portföljen.

Vad gäller marknadsutsikterna så bedömer man att AI-industrin har gjort betydande framsteg i år, trots volatiliteten på aktiemarknaden och makropolitisk oro.

"AI appliceras nu på allt ifrån digitala assistenter till hälsovård och självkörande bilar. Under nästa år väntar vi oss att AI-teknologier kommer att bli enklare att använda, billigare att utnyttja samt bli smartare och mer effektiva", kommenterar förvaltarteamet.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.