🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Sri Lanka fallerar - en varning för utvecklingsländer runt om i världen

Publicerad 2022-05-19 12:16
USD/LKR
-
MILK00000PLK
-

By Geoffrey Smith

Investing.com -- Sri Lanka misslyckades formellt att betala sin utlandsskuld på torsdagen, eftersom en följd av externa chocker och ekonomisk misskötsel lämnade landet utan pengar att betala ens för bränsleimport.

Den sydasiatiska önationen är det första landet på två år som formellt fallerar på sin skuld och hotar att skapa ett prejudikat för resten av världen som brottas med ett allt allvarligare inflationsproblem.

Allvarliga chocker för livsmedels- och energipriserna orsakar ekonomisk nöd i allt fler länder, vilket förvärrar redan existerande problem orsakade av pandemin.

Centralbankschefen Nandalal Weerasinghe berättade vid en briefing att landet inte hade kunnat hitta pengar för att betala 78 miljoner dollar i ränta på en dollarobligation och 105 miljoner dollar i ränta på ett lån från kinesiska statligt stödda enheter.

Sri Lankas utlandsskuld på 12,6 miljarder dollar är liten i relativa termer. Den ekonomiska krisen i landet visar dock likheter med andra delar av världen. Intäkter från turism, dess största inkomst för utländsk valuta, sjönk med över 80% under det första året av pandemin.

Avsaknaden av dessa intäkter, och utan någon inhemsk produktion av fossila bränslen, har inneburit stora problem för landet, särskilt efter att oljepriserna nästan fördubblats under det senaste året.

Landets förmåga att förse mat till sin befolkning på 22 miljoner har under tiden undergrävts av ett förbud mot import av konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket har lett till en 30%-ig nedgång i jordbruksavkastningen i år.

Kollapsen av turismintäkter har tvingat centralbanken i år att överge sina första försök att försvara värdet på den landets valuta, rupien. Den har nu tappat över 50% av sitt värde mot dollarn sedan början av 2020, även om den, precis som landets aktiemarknad, har stabiliserats på en låg nivå.

Dollarn steg med relativt blygsamma 1,4 % mot rupien som svar på nyheterna i torsdags, medan MSCI Sri Lanka aktieindex steg med 0,8 %.

Landet har inlett samtal med Internationella valutafonden om en omstruktureringsprocess. Den kan enligt Weerasinghe ta cirka sex månader att slutföra. Detta kommer till stor del att bero på attityden hos dess största utländska fordringsägare, Kina, som har lånat ut stora summor till landet för att finansiera projekt av tvivelaktigt ekonomiskt värde.

Sri Lanka har blivit en central figur i diskussioner om vad kritiker kallar Kinas "skuldfällediplomati", en process genom vilken Peking utnyttjar sina gäldenärers ekonomiska nöd för att få strategiska tillgångar över hela världen. Anklagelserna avvisas rutinmässigt av Kina och ifrågasätts av många ekonomer.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.