🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

S&P höjer prognosen för olja och gas: Påverkas av Ukraina och Kina

Publicerad 2022-05-03 14:26
Uppdaterad 2022-05-03 14:27
© Reuters
SPGI
-
LCO
-
CL
-
NG
-
MNGc1
-
NGLNMc1
-

By Alessandro Albano

Investing.com - Konflikten i Ukraina och Kinas zero-covid-policy är de främsta anledningarna till att S&P Global (NYSE:SPGI) höjde sina prognoser för priserna på råolja och naturgas (USA och Europa).

För S&P kommer priset på naturgas att förbli "högt under de kommande två åren", där europeiska länder "strävar efter att minska sitt beroende av naturgas av ryskt ursprung och att öka utbudet av flytande naturgas (LNG) från USA". Dessutom kommer återöppningen av den globala ekonomin och energiövergången till alternativa energikällor "fortsätta att stödja högre gaspriser".

S&P reviderade sedan sina uppskattningar för Brent och West Texas Intermediate oil uppåt.

För Brent, kopplat till rysk produktion, går priserna 2022 från 85 till 90 dollar per fat, från 70 till 75 dollar per fat 2023, och bör 2024 ligga kvar kring 55 dollar.

När det gäller amerikansk råolja har prognoserna höjts från 80 till 85 dollar per fat för 2022, från 65 till 70 dollar per fat för 2023, och bör prissättas till runt 50 dollar per fat från 2024 och framåt.

Byrån tror på "volatila" oljepriser eftersom importörer av rysk olja tittar "på andra möjliga försörjningskällor och EU:s restriktioner kommer att träda i kraft den 15 maj". S&P varnar dock för att nedstängningar i Kina fortsätter att påverka.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.