Vonovia SE ADR (VONOY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
10,2
+0,2
(+1,91%)
Fördröjd data
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
10,0
10,2
52 veckors intervall
8,9
24,6
Volym
155.339
Senaste
10
Öppning
10,1
Dagens intervall
10-10,2
52 veckors intervall
8,9-24,6
Volym
155.339
Gnmsn vol. (3m)
164.403
1-års ändring
-60,47%
Utestående aktier
795.849.997
Analytikers
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj

Folk bevakar också

298,88
PSA
+1,08%
23,77
CTRA
+2,48%
58,53
TSN
-0,01%

Vonovia SE ADR Företagsprofil

Vonovia SE är ett Tysklandbaserat fastighetsbolag. Det hanterar affärer via tre segment: Uthyrning, Mervärdeverksamhet och Försäljning. Hyressegmentet kombinerar affärsverksamhet som syftar till att förbättra förvaltningen av fastigheterna. Segmentet Mervärdeverksamhet omfattar kundorienterade tjänster som är relaterade till eller påverkar hyresverksamheten. Försäljningssegmentet samlar all fastighetsförsäljning från Företagets portfölj. Det inkluderar individuell försäljning av lägenheter från Privatisera-underportföljen och försäljning av hela byggnader eller markstycken från de icke-strategiska och icke väsentliga underportföljerna. Företaget äger och förvaltar cirka 394 000 bostäder i hela Tyskland och Österrike samt förvaltar cirka 58 000 enheter för den tredje parten.

Anställda
15845
Marknad
Tyskland