TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR (TGSGY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
15,6
0,0
(0,00%)
Fördröjd data
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
15,6
15,6
52 veckors intervall
11,8
20,0
Volym
0
Senaste
17,3
Öppning
15,6
Dagens intervall
15,6-15,6
52 veckors intervall
11,8-20
Volym
0
Gnmsn vol. (3m)
483
1-års ändring
22,83%
Utestående aktier
124.468.924
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR Företagsprofil

TGS ASA, tidigare Tgs Nopec Geophysical Company ASA är ett Norge-baserat energidata- och underrättelseföretag. TGS primära verksamhet är att tillhandahålla data och underrättelser till företag och investerare verksamma inom energisektorn. TGS erbjuder globala databibliotek som inkluderar seismisk data, magnetisk och gravitationsdata, multi-beam- och core-data, digitala brunnsloggar och produktionsdata samt nya energilösningsdata. TGS erbjuder även tjänster som bearbetning och analys och molnbaserade dataapplikationer och lösningar.