Marubeni Corp ADR (MARUY)

OTC-marknader
Valuta i USD
Friskrivning
155,60
-6,84
(-4,21%)
Stängd
160,00
+4,40
(+2,83%)
Efterhandel
Fördröjd data
Dagens intervall
155,56
162,00
52 veckors intervall
86,00
187,55
Volym
5.568
Senaste
162,44
Öppning
162
Dagens intervall
155,56-162
52 veckors intervall
86-187,55
Volym
5.568
Gnmsn vol. (3m)
8.858
1-års ändring
75,34%
Utestående aktier
1.682.570.877
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Folk bevakar också

72,320
ITOCY
-3,12%
20,02
SSUMY
-4,07%
726,30
MITSY
-2,90%
324,22
AON
-1,57%
Vad anser du idag om MARUY?
Rösta för att se communityns resultat!
eller

Marubeni Corp ADR Företagsprofil

Marubeni Corporation är ett företag i Japan som huvudsakligen bedriver import, export och transaktion av olika produkter genom inhemska och utländska nätverk. Bolaget verkar inom sex affärssegment. Food segmentet bedriver tillverkning och försäljning av livsmedelsrelaterade produkter. Living Industry segmentet är engagerat i livsstilsrelaterade produkter, informationsbranschen, logistikbranschen, försäkringsbranschen samt finans- och fastighetsinvesteringsverksamheten. Material segmentet bedriver kemisk verksamhet, jordbruksmaterialverksamhet och pappersmassaföretag. Energy and Metal segmentet omfattar energi- och metallbranschen. Power and Plant segmentet bedriver utveckling, investering och drift av elkraft och energirelaterad infrastrukturverksamhet. Transportation Equipment segmentet bedriver import, export och försäljning av olika utrustningar. Företaget är också engagerat i finansbranschen.

Resultaträkning