Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Guld uppe och testar av viktig utbrottsnivå

Publicerad 2022-10-03 08:47
Uppdaterad 2021-10-07 16:05

Efter hela sju tester och två års konsoliderande så bröt GULD tillslut ner under viktiga 1680 området vilket nu är key på ovansidan (1680-1690) och ett område av stort intresse. 

Daily chart

Gold Spot / U.S. Dollar, 1D

Sett från ett swingtrading-perspektiv vilket dessa analyser utgår ifrån så inte ett fördelaktigt läge att ta lång position in i eller strax under detta motståndsområde (1680-1690) utan då betydligt bättre edge att först invänta att pris kan etablera sig ovan 1680 för att därefter använda sig av det som stöd vilket också ger en betydligt bättre risk/return då man också har nära till sin stopploss om det blir ett falskt brott upp.

Området mellan 1680-1440 är sedan tidigare ett område som präglats av större rörelser vilket vi kan se i diagram nedan.

Kortsiktigt så finns mindre stöd vid 1617-1606 vilket testats av och är fortsatt sett från ett swingtrading-perspektiv ett område där man med fördel skalar av kort position vilket i sin tur med fördel tas uppe vid 1680 (stopp om etablering ovan 1680-1690 på daily chart) samt då såklart också justerar ner sin stopploss.

Större stöd finns nere vid 1560 området. Etablering under öppnar mest troligt upp för att 1450-1440 området på ett eller annat sätt kommer att testas av.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.