Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Evolution uppe och stämmer av större intressant område

Publicerad 2024-02-23 17:24
Uppdaterad 2021-10-07 16:05

Evolution (ST:EVOG) har gått rejält sen den bröt upp och etablerade sig ovan viktiga 1130 kr och nu tagit sig hela vägen upp till nästa större intressanta område uppe vid 1350-1370 kr.

Detta är sedan tidigare ett större avgörande område där pris bröt ner i november 2021 vilket blev starten på en större nedgångsfas.

Detta i kombination med att vi också har ett större fallande motstånd gör att det kanske inte är bästa läge att initiera en ny lång position här och nu utan då istället invänta en eventuell rekyl ner alternativt invänta att pris kan ta sig upp och etablera sig ovan 1350 kr (större grön stapel som stänger markant ovan 1350 kr) i kombination med att även det större fallande motståndet tas ut. Då betydligt bättre risk/return att ta lång position vid ett återtest av 1350 kr då detta istället blir ett stöd av vikt samt att man då också kan ha en relativt tight stoploss i förhållande till potential på ovansidan då det mest troligt i första hand öppnar upp för en rörelse upp mot 1450-1470 området.

Denna analys är sett från ett swingtrading-perspektiv och således har ingen hänsyn tagits till det fundamentala.

Weekly graf

Evolution

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.