Lås upp premiumdata: Upp till 50% rabatt InvestingProHÄMTA REA

C WorldWide Sweden steg 8,1 procent i juni, upp 24 procent i år - tagit in Artificial Solutions

Publicerad 2019-07-09 13:02
Uppdaterad 2019-07-09 15:20
© Reuters.  C WorldWide Sweden steg 8,1 procent i juni, upp 24 procent i år - tagit in Artificial Solutions
SHEL
-
VOWG_p
-

C WorldWide Sweden steg 8,1 procent i juni, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 24 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 20,7 procent, enligt en månadsrapport.

Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under månaden, och förvaltarteamet berättar att större positiva bidrag kom från Lime Technologies, Sandvik och Atlas Copco.

"Mjukvarubolaget Lime Technologies växer organiskt med full kraft. Därutöver annonserades två förvärv under månaden, som mottogs positivt av marknaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Varken Sandvik eller Atlas Copco anses ha drivits av företagsspecifika nyheter, utan de gynnades av en generell uppgång inom cykliska verkstadsaktier.

Större negativa bidrag erhölls däremot från Vitrolife och Oncopeptides. Oncopeptides-aktien missgynnades av en riktad nyemission med rabatt mot marknadspriset.

Ett nytt innehav i fonden är Artificial Solutions. Förvaltarteamet skriver att bolaget erbjuder sin skalbara plattform Teneo på 36 olika språk till multinationella kunder såsom Shell (LON:RDSa), AT&T och Volkswagen (DE:VOWG_p).

Andra större transaktioner inkluderar en ökning i Veoneer och en avyttring av Boliden.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Atlas Copco, Volvo och Assa Abloy med portföljvikterna 8,6, 7,2 respektive 6,4 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.