🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Henrik Rhenman bedömer slopat amerikanskt rabattförslag hade kostat för mycket

Publicerad 2019-07-12 14:20
Uppdaterad 2019-07-12 16:40
© Reuters.  Henrik Rhenman bedömer slopat amerikanskt rabattförslag hade kostat för mycket
AMGN
-
CVS
-

Henrik Rhenman bedömer att det slopade läkemedelsrelaterade rabattförslaget Safe Harbor drug rebate hade kostat för mycket. Vidare är han av uppfattningen att det är en oundviklig utveckling att läkemedelsindustrin måste både ta ansvar och vara med och betala.

Det skedde stora kursrörelser inom den amerikanska hälsovårdssektorn under gårdagen, med anledning av tillbakadragandet. I ena vågskålen fanns sjukförsäkringsbolag och läkemedelsdistributörer som steg kraftigt på beskedet att man inte går vidare med rabattreformen, däribland CVS Health (NYSE:CVS). I den andra vågskålen noterades mer renodlade läkemedelstillverkare som Amgen (NASDAQ:AMGN) och Regeneron vars aktier backade.

"Det skulle kosta för mycket (subventioner av premiehöjningar för Medicare Part D som skulle bli politiskt nödvändiga) och fiskalt konservativa republikaner och även demokrater verkar hellre vilja se en uppgörelse i kongressen gällande global prissättning och komma åt free-ride problemet som man ser", uppger förvaltaren i en kommentar till nyheten.

"Läkemedelsindustrin måste både ta ansvar och vara med och betala. Det är negativt på kort sikt, men inte särskilt negativt enligt min mening. Det är ju en oundviklig utveckling", förklarar Henrik Rhenman som ingår i förvaltarteamet för hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.