Lås upp premiumdata: Upp till 50% rabatt InvestingProHÄMTA REA

Royal Dutch Shell rapporterar ett minskande rörelseresultat under andra kvartalet

Publicerad 2019-08-01 07:15
Uppdaterad 2019-08-01 09:41
© Reuters.  Royal Dutch Shell rapporterar ett minskande rörelseresultat under andra kvartalet
SHEL
-

Royal Dutch Shell (LON:RDSa) redovisar en klart lägre vinst under andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev 2 998 miljoner dollar (6 024).

Resultat per aktie hamnade på 0,37 dollar (0,72). Justerat resultat per aktie blev 0,43 dollar, vilket är 28 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,60.

Det justerade nettoresultatet blev 3,46 miljarder dollar, mot väntade 4,94 miljarder.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11 030 miljoner dollar (9 500)

Shells vd Ben van Beurden beskriver i kvartalsrapporten att bolaget har genererat ett bra kassaflöde trots vinstens volatilitet. Perioden har styrts av utmanande markoekonomiska förhållanden vilket påverkat verksamhetens raffinering, kemikalier samt lett till lägre gaspriser.

Beurden säger även att man ska inleda en ny omgång av aktieåterköp med ett maxtak på 2,75 miljarder dollar.

Till följd av fortsatt tro i verksamhetens motståndskraft och starka kassaflöde behåller bolaget sin finansiella prognos för 2020.

Royal Dutch Shell, MUSDQ2-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2018
Rörelseresultat2 9986 024
Resultat per aktie, USD0,370,72
Resultat per aktie, justerat0,430,60-28,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet11 0309 500

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.