🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Kaffepriserna rör på sig

Publicerad 2024-04-16 15:14
Uppdaterad 2024-04-16 15:40
© Reuters.  Kaffepriserna rör på sig
KC
-

Kaffemarknaden tenderar att röra sig i takt med den brasilianska realens riktning mot den amerikanska dollarn. En starkare dollar uppmuntrar producenterna att öka exporten. Detta har hänt, och särskilt med Brasilien, som exporterat stora volymer de senaste månaderna och rekordmängder av conilon, en typ av robusta-kaffe. Istället för att sjunka från detta extra utbud har priserna på både London Robusta- och New York Arabica-kontrakten ökat i stället.

Tre år av oregelbundet väder i Vietnam

Vietnam, världens största odlare av robusta-kaffe, står nu inför ett potentiellt tredje år av oregelbundet väder. Sydostasien har lidit av extrem hetta och samtidigt sett en nederbörd långt under normala mängder. Landets bönder har slagit larm om att detta kan innebära problem för kaffeskördarna 2024/2025. Leveranserna från Vietnam är redan sparsamma.

Premien för vietnamesiskt kaffe har också stärkts till rekordnivåer och detta har i sin tur ökat priserna för indiskt och indonesiskt kaffe. Även om det ibland är svårt att förutsäga hur högt en marknad kan gå innan de panikliknande köpen avtar, är en ledtråd om premierna slutar klättra och istället börjar lätta. Det är förmodligen den bästa ledande indikatorn på att det finns en viss lättnad i de snäva förråden, troligen från att rosterier byter till alternativa ursprung och typer av kaffe.

Arabica-marknaden följer robusta-kontraktet av denna anledning, men också för att vädret under växtsäsongen för Brasilien inte heller har varit perfekt. Skörden ser bra ut på träden, men det finns en chans att volymerna vid bearbetning är mindre på grund av den tidigare extrema värmen och under normal nederbörd i januari och februari när bönan inuti körsbäret höll på att utvecklas. Nederbörden i mars och april 2024 har förbättrats, vilket kunde ha bidragit till att förbättra utsikterna med ett blygsamt belopp. Medan premien för det vietnamesiska kaffet har ökat, har brasilianska premier gjort det motsatta och minskat. Detta kan hjälpa till att flytta efterfrågan bort från Vietnam för att hjälpa till att jämna ut utbudsluckor.

Inlägget Kaffepriserna rör på sig dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Denna artikel publicerades först på ravarumarknaden.se

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.