🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

USD/UAH - Amerikansk Dollar Ukrainisk Hryvnia

Realtids-FX
Valuta i
UAH
Friskrivning
40,5125
-0,0209(-0,05%)
Data i Realtid
Dagens intervall
40,512540,6806
52 veckors intervall
35,962540,6806
Senaste
40,5334
Köp
40,2352
Dagens intervall
40,5125-40,6806
Öppning
40,5334
Sälj
40,7899
52 veckors
35,9625-40,6806
1-års ändring
10,16%
Teknisk
Stark sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Typ:Valuta
Grupp:Exotiska
Grundval:Amerikansk Dollar
Andrahandsval:Ukrainisk Hryvnia

Folk bevakar också

1.376,76
+0,49%
3,7507
0,00%
894,2377
+0,06%
917,90
+0,71%
359,77
+0,11%
Vad anser du idag om USD/UAH?
Rösta för att se communityns resultat!
eller
  • Dollarn kommer på efterkälken inför ECB-möte
    • avInvesting.com
    • 2
torsdag 30 maj 2024
Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd
Fakt.:1.791,00K
Prog.:1.800,00K
Föreg:1.787,00K
Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q1)
Fakt.:3,60%
Prog.:3,70%
Föreg:2,00%
Företagsvinster (QoQ) (Q1)
Fakt.:-1,70%
Prog.:3,90%
Föreg:3,70%
BNP (QoQ) (Q1)
Fakt.:1,30%
Prog.:1,60%
Föreg:3,40%
BNP prisindex (QoQ) (Q1)
Fakt.:3,10%
Prog.:3,10%
Föreg:1,70%
BNP försäljningssiffror (Q1)
Fakt.:1,70%
Prog.:2,00%
Föreg:3,90%
Handelsbalans för varor (Apr)
Fakt.:-99,41B
Prog.:-91,90B
Föreg:-92,29B
Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning
Fakt.:219,00K
Prog.:218,00K
Föreg:216,00K
Priser för privatkonsumtionen (Q1)
Fakt.:3,30%
Prog.:3,40%
Föreg:1,80%
Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q1)
Fakt.:2,00%
Prog.:2,50%
Föreg:3,30%
Grossist inventarier (MoM)
Fakt.:0,20%
Prog.:0,00%
Föreg:-0,40%
Förväntad husförsäljning (MoM) (Apr)
Fakt.:-7,70%
Prog.:-1,10%
Föreg:3,60%
Lagring av Naturgas
Fakt.:84,00B
Prog.:77,00B
Föreg:78,00B
Råoljelager
Fakt.:-4,156M
Prog.:-1,60M
Föreg:1,825M
Crude Oil Imports
Fakt.:0,611M
Föreg:-0,676M
Cushing Crude Oil Inventories
Fakt.:-1,766M
Föreg:1,325M
Distillate Fuel Production
Fakt.:-0,034M
Föreg:0,26M
EIA veckovisa bränslelager
Fakt.:2,544M
Prog.:0,40M
Föreg:0,379M
Gasoline Production
Fakt.:-0,038M
Föreg:0,351M
Heating Oil Stockpiles
Fakt.:-0,211M
Föreg:0,477M
Bensinvarulager
Fakt.:2,022M
Prog.:1,00M
Föreg:-0,945M
Auktion av 8-veckors skuldväxel
Fakt.:5,275%
Föreg:5,275%
Fed's Balance Sheet
Föreg:7.300,00B
fredag 31 maj 2024
PCE-prisindex (YoY) (Apr)
Prog.:2,70%
Föreg:2,70%
Privata inkomster (MoM) (Apr)
Prog.:0,30%
Föreg:0,50%
Privata utgifter (MoM) (Apr)
Prog.:0,30%
Föreg:0,80%
Atlanta Fed GDPNow (Q2)
Prog.:3,50%
Föreg:3,50%
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.