Få 40% rabatt
🔎 Se NVDA fullständiga ProTips för omgående risker eller belöningarSkaffa 40 % rabatt

USD/MDL - Amerikansk Dollar Moldavisk Leu

Realtids-FX
Valuta i
MDL
Friskrivning
17,7945
-0,0769(-0,43%)
Data i Realtid
Dagens intervall
17,794517,8775
52 veckors intervall
17,225018,9300
Senaste
17,8714
Köp
17,5183
Dagens intervall
17,7945-17,8775
Öppning
17,8714
Sälj
18,0707
52 veckors
17,225-18,93
1-års ändring
-4,71%
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Typ:Valuta
Grupp:Exotiska
Grundval:Amerikansk Dollar
Andrahandsval:Moldavisk Leu
Vad anser du idag om USD/MDL?
Rösta för att se communityns resultat!
eller
tisdag 27 februari 2024
Orderingång av kapitalvaror
Fakt.:-0,30%
Prog.:0,20%
Föreg:-0,10%
Beställning av kapitalvaror
Fakt.:-6,10%
Prog.:-4,90%
Föreg:-0,30%
Redbook
Fakt.:2,70%
Föreg:3,00%
Husprisindex
Fakt.:6,60%
Föreg:6,70%
Husprisindexet
Fakt.:0,10%
Prog.:0,30%
Föreg:0,40%
Husprisindex
Fakt.:417,80
Föreg:417,40
S&P husprisindex composite-20
Fakt.:6,10%
Prog.:6,00%
Föreg:5,40%
CB konsumentförtroendeindex
Fakt.:106,70
Prog.:114,80
Föreg:110,90
Richmond Fed tillverkningsindex
Fakt.:-5,00
Prog.:-9,00
Föreg:-15,00
Richmond tillverkningstransporter
Fakt.:-15,00
Prog.:-4,00
Föreg:-15,00
Richmond index av tjänster
Fakt.:-16,00
Föreg:4,00
Utsikter för Texas tjänstesektor
Fakt.:-3,90
Föreg:-9,30
Atlanta Fed GDPNow
Fakt.:3,20%
Prog.:2,90%
Föreg:2,90%
Auktion av 7-årig Revers
Fakt.:4,327%
Föreg:4,109%
onsdag 28 februari 2024
MBA Inköpsindex
Föreg:133,60
Företagsvinster
Föreg:3,70%
BNP
Prog.:3,30%
Föreg:4,90%
BNP prisindex
Prog.:1,50%
Föreg:3,30%
BNP försäljningssiffror
Prog.:3,20%
Föreg:3,60%
Handelsbalans för varor
Prog.:-88,40B
Föreg:-87,89B
Priser för privatkonsumtionen
Prog.:1,70%
Föreg:2,60%
Grossist inventarier
Prog.:0,00%
Föreg:0,40%
Råoljelager
Prog.:1,80M
Föreg:3,514M
Crude Oil Imports
Föreg:-0,434M
EIA veckovisa bränslelager
Prog.:-1,80M
Föreg:-4,009M
Gasoline Production
Föreg:-0,146M
Bensinvarulager
Prog.:-1,20M
Föreg:-0,294M
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.