Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Är Botten Inne I OMXS30?

Publicerad 2022-09-07 16:49
Uppdaterad 2022-08-15 19:50

OMXS30 testar återigen 1900-området. Är botten satt? I Veckans Graf tittar vi på OMXS30 som återigen är nere och testar 1900-området.

Tidigare i år var indexet nere och testade nuvarande nivå i mars, maj, juni, juli och nu senast i början av september. Indexet har sedan marslägsta (A) rört sig sidledes enligt den nedåtlutande blåa kanalen. Sidledesrörelser inom den tekniska analysen betyder ”paus” eller korrigering av pågående trend.

Tekniskt sett kan en trend definieras på många olika vis, men ett sätt att bestämma trenden är att titta på hur priset rör sig i förhållande till 50- respektive 200-dagars glidande medelvärde. En upptrend sägs vara bruten när 50-dagars glidande medelvärde korsar under motsvarande 200-dagars glidande medelvärde (bearish crossover). Detta såg vi bland annat i OMXS30 i februari i år.

För en upptrend gäller det motsatta. Här inleds med att 50-dagars glidande medelvärdet korsar över motsvarande 200-dagars glidande medelvärde (bullish crossover).

Ett annat sätt att definiera en trend är att titta på de lägsta respektive högsta noteringarna under en viss period. Tittar vi sedan mars 2022 lägsta (A) ser vi att OMXS30 visar ett negativt mönster av lägre bottnar och lägre toppar (LL för lower lows och LH för lower highs). En positiv trend visar det motsatta: högre bottnar och högre toppar. Trenden i OMXS30 är därmed negativ.

År 2022 började med en stark rörelse nedåt (A), inte lika snabb som Covid-19-kraschen men nästan. A-rörelsen skiftade trenden från positiv till negativ i indexet. Sedan mars 2022 (A) har OMXS30 korrigerat sidledes i en korrigerande våg (B) av en pågående trend (ner). Det vi ser framför oss är en till rörelse ner likt (A) i början av 2022 och som avslutar korrigeringen sedan toppen i januari 2022. Denna nedåtrörelse har målkurs kring 1500-1600, (C) i grafen.

Vi tror därmed att botten är långt ifrån satt i OMXS30. Vad skulle bekräfta/ändra vår negativa syn? Skulle indexet börja handla under 1850-1875 i närtid tror vi så småningom vi ser 1700 och därefter 1500-1600 mot slutet av 2022 eller början av 2023. För att ändra vår syn behöver vi i närtid minst se att indexet återtar 1975-området (50-glidande medelvärdet), samt skapa någon form av bas med högre bottnar och högre toppar som gör det möjligt för högre kurser därefter.

En analys av Popeyes på Augere

Senaste kommentarer

Kan lyfta då den är vid botten av kanalen. Tight stoploss ifall det går ner och en target på kanalens tak. Välj rätt aktier för att få bra avkastning.
Hej
Köpläge nästa vecka om man får en stark köpsignal. Sätt en tight stoploss ochgår det ner är man snabb att lämna. Går det upp är det möjligt att sälja vid kanalens tak eller lägga en tight Trailing stoploss😕
köpa investor nu? ner 4.77
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.