🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Börsen står inför stora problem framöver

Publicerad 2022-02-04 14:03
Uppdaterad 2023-09-20 12:34
US500
-
NFLX
-
IXIC
-
META
-
PYPL
-

Denna artikel skrevs exklusivt för Investing.com

Marknadsrörelserna kommer sannolikt bara att bli värre under de kommande veckorna. Realräntorna stiger och den nuvarande rapportsäsongen går inte smidigt. Dessutom kommer Fed höja räntorna 4 eller 5 gånger under 2022, vilket gör investerare väldigt nervösa.

Feds plan att strama åt penningpolitiken samtidigt som företagens vinsttillväxt avtar kommer att göra situationen mycket utmanande på börsen. Det kanske inte visar sig vara så smidigt som många investerare och analytiker initialt förutsåg. I slutändan är aktier dyra, både i S&P 500 och NASDAQ.

Stigande priser:

Realräntorna på 5-års TIP har ökat dramatiskt, och de fortsätter att stiga. Vad som gör saken värre är att ECB snart kan vara i spelet också. Detta resulterar i att priserna över hela Europa börjar öka, vilket också kommer att bidra till att höja priserna i USA.

Osäkra utsikter:Netflix, Meta Platforms, PayPal diagram

Nu har aktier inte ens intäkter att luta sig mot längre, efter Netflix (NASDAQ:NFLX), PayPal (NASDAQ:PYPL), och Meta (NASDAQ:FB) gav svaga resultat och försiktiga vägledningar. Det resulterade i att dessa aktier föll med mer än 20%. Samtidigt får deras vägledningar en att undra hur tydliga utsikterna för 2022 och därefter verkligen är för många sektorer på aktiemarknaden.

Utsikterna för aktier är generellt relativt svaga när man tar hänsyn till deras börsvärderingar. Vinsttillväxten under de kommande 18 månaderna för S&P 500 prognostiseras till bara 9,6%, ned från en topp på 28,1%. Dessutom handlas indexet för närvarande till 19,5X vinsten under samma period. Det tillväxtjusterade PEG-förhållandet (price/earnings to growth ratio) är fantastiska 2,02, långt över den övre delen av det historiska intervallet. Det skulle tyda på att de nuvarande PE-kvoterna är för höga med tanke på marknadens tillväxttakt.

S&P

Kämpa inte mot Fed:

När realräntorna är djupt negativa, tillsammans med snäll global penningpolitik och mycket ackommoderande finansiella förhållanden, skulle aktiemarknaden kunna motstå den typen av värdering. Men detta håller nu på att förändras. Finansiella förhållandena stramas åt och Fed vill pressa upp realräntan för att bekämpa den höga inflationstakten.

National Financial Conditions Index

När allt detta sammanförs har aktiemarknaden två stora problem. Det första är att Fed stramar åt penningpolitiken och höjer räntorna. Det andra är en betydande inbromsning i vinsttillväxten under 2022. Utöver det står några av de största företagen nu inför stor osäkerhet, efter att ha burit indexen de senaste 24 månaderna.

Allt detta kommer att göra resan för 2022 mer volatil än väntat, eftersom investerare börjar smälta den potentiella risken på marknaden under denna omvärderingsperiod.

Senaste kommentarer

Laddar nästa artikel…
Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.