🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Väldigt stark rapport från Ferrari, Kina står för stor del av tillväxtökningen - Pacific-förvaltare

Publicerad 2019-05-07 12:37
Uppdaterad 2019-05-07 15:00
© Reuters.  Väldigt stark rapport från Ferrari, Kina står för stor del av tillväxtökningen - Pacific-förvaltare
RACE
-

Ferrari (NYSE:RACE) kom med en väldigt stark rapport för det första kvartalet, enligt Pacific-förvaltaren Mattias Gromark.

Ferraris nettoförsäljning i kvartalet steg 13,1 procent till 940 miljoner euro. Väntat var 865,9 miljoner euro enligt Bloombergs sammanställning. Det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, ökade 14,1 procent till 311 miljoner euro. Analytikerna hade väntat sig 279,2 miljoner euro.

"Det var en väldigt stark rapport med kraftigt ökande försäljning samtidigt som man försvarar sina marginaler. Försäljningsökningen drevs främst av ett ökat antal leveranser av V8-modellerna av Ferrari Portofino", förklarar Gromark som förvaltar tre fonder hos fondbolaget Pacific.

Gromark nämner vidare att tvärt emot vad många trott så är det Kina inklusive Hongkong och Taiwan som står för den stora tillväxtökningen under perioden. Där ökade försäljningen med hela 79,2 procent.

Ferrari är ett av de största innehaven i Pacific Extraordinary Brands med en portföljvikt på nära 6 procent vid den senaste innehavsrapporteringen.

Ferrari-aktien är upp nästan 5 procent i förhandeln.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.