Få 40% rabatt
🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

T-Mobile och Sprint allt närmare en affär - BN

Publicerad 2019-07-04 06:26
Uppdaterad 2019-07-04 09:20
© Reuters.  T-Mobile och Sprint allt närmare en affär - BN
VZ
-

T-Mobile är riktigt nära att få myndighetsgodkännande för sin fusion med Sprint, enligt Bloomberg News källor.

Bolaget håller på att fastställa de sista detaljerna kring tillgångsförsäljningar till Dish för att se affären gå igenom.

T-Mobile och Sprint måste ge eftergifter till justitiedepartementet i form av tillgångsförsäljningar till Dish. Anledningen är att myndigheten inte vill se färre aktörer på telekommarknaden efter bolagens samgående. Därför ska Dish hoppa in och få en del av tillgångarna för att konkurrera bra åt kundernas bästa.

T-Mobile och Sprint har gått med på att bland annat sälja viss etern till Dish, samt varumärkena Boost, Virgin Mobile och Sprint Prepaid. Därtill kommer Dish att få ett distributionsavtal som ger det rätten att sälja T-Mobiles mobiltjänster under eget varumärke i ett antal år.

CNBC har under veckan också rapporterat att affären är nära i hamn men sagt att det finns fortfarande några meningsskiljaktigheter. Bland annat gäller detta kring Dishs tillgång till T-Mobiles nätverk.

Affären sades dock av källor kunna bli potentiellt slutförd redan nästa vecka.

USA:s telekommarknad domineras idag av AT&T, Verizon (NYSE:VZ), T-Mobile och Sprint.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.