🔥 Förstklassiga AI-drivna aktieval från InvestingPro Nu med upp till 50 % rabattHÄMTA REA

Skagen Focus steg 3,7 procent i februari, Ivanhoe fick skjuts uppåt av positiv förstudie

Publicerad 2019-03-14 15:40
Uppdaterad 2019-03-16 10:18
© Reuters.  Skagen Focus steg 3,7 procent i februari, Ivanhoe fick skjuts uppåt av positiv förstudie
TLIT
-
AIG
-

Skagen Focus A ökade 3,7 procent under februari samtidigt som jämförelseindexet var upp 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Jonas Edholm i spetsen lyfter fram Ivanhoe som det bästa innehavet under månaden. Kopparbolaget släppte nyligen en förstudie på koppar i Kamoa Kakula-området som pekar på ett ökat värde. Resultatet ses som imponerande av förvaltarna som fått stöd i sin positiva syn på aktien.

Softbank gick starkt under månaden då företaget gick ut med ett återköpsprogram av aktier på hela 5,5 miljarder dollar, vilket understryker bolagets undervärdering. Softbank hävdar att nettotillgångarna är värda dubbelt så mycket som marknaden värderar bolaget till.

Teva Pharmaceuticals gick svagt under månaden på en guidning som inte föll investerarna i smaken. Förvaltarna har fotsatt att bygga upp sin position i den australiska kopparbolaget OZ Minerals samt i japanska konglomeratet Hitachi som ses som kraftigt undervärderat.

Fonden sålde sin position i Gold Fields då aktien närmade sig förvaltarnas målkurs. Kursökningen följer på ett ökat underliggande pris på guld och konsolideringsstöd.

De främsta bidragsgivarna under perioden var Ivanhoe, Telecom Italia (MI:TLIT) och Softbank. På minussidan märktes Teva Pharmaceuticals, Sao Martinho och Avaya Holdings.

De största innehaven per utgången av månaden var AIG (NYSE:AIG), China Unicom Hong Kong och OMV med portföljvikterna 6,5, 5,0 respektive 4,9 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.