Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Positiv juni månad för Robeco SAM Sustainable Water, behåller undervikt mot utilities-bolag inom vattensektorn

Publicerad 2019-07-26 11:54
Uppdaterad 2019-07-26 14:21
© Reuters.  Positiv juni månad för Robeco SAM Sustainable Water, behåller undervikt mot utilities-bolag inom vattensektorn

Robeco SAM Sustainable Water B EUR utvecklades positivt i juni med en uppgång om 6,1 procent, vilket medför att fonden är upp 20,6 procent sedan årsskiftet.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de långsiktiga drivkrafterna för vattensektorn är intakta, vilket inbegriper befolkningstillväxt, en ökande global medelklass och urbanisering. Men det finns även gynnsamma kortsiktiga trender som mer stringent reglering för vattenkvaliteten.

Fonden har behållit sin övervikt mot områdesrelevanta leverantörer av analytisk utrustning. Däremot har man relativt sett mindre exponering mot utilities-bolag inom vattensektorn av värderingsskäl.

Vidare bedömer man att utilities-bolag inom den brittiska vattensektorn noterar en utmanande regulatorisk miljö, varför de har underviktats.

Fonden utvecklades positivt i juni. Whirlpool (NYSE:WHR), Fortune Brands Home & Security och SPX Flow hörde till de aktier som presterade bäst i portföljen. Vidare återhämtade sig A.O. Smith från nedgången i maj till följd av goda siffror från den kinesiska verksamheten.

På minussidan märktes endast ett fåtal mindre negativa bidrag, bland annat från SIIC Environment och China Everbright Water.

Det skedde endast mindre portföljjusteringar under månaden.

Fonden har gått 3,2 procentenheter bättre än jämförelseindex hittills i år.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.