😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

NVIDIA överger förvärv av Arm, Softbank överväger notering

Publicerad 2022-02-08 11:30
Uppdaterad 2022-02-08 11:32
© Reuters.
NVDA
-
9434
-

By Alessandro Albano

Investing.com - NVIDIA (NASDAQ:NVDA) har övergett planerna på att förvärva det brittiska chipföretaget Arm, efter många klagomål från tillsynsmyndigheter i flera länder. Affären hade varit världens största inom halvledarsektor.

I december förra året sade USA:s tillsynsmyndighet, FTC, att affären skulle ha gjort det möjligt för NVIDIA att ha en dominerande ställning, nästan monopolistisk, på marknaden. Arm/NVIDIA-affären var redan under granskning av myndigheterna i Kina, EU och Storbritannien.

Det amerikanska företaget hade lämnat ett erbjudande på 40 miljarder dollar den 13 september förra året, en siffra som ansågs vara lägre än det strategiska värdet av Arm.

På grund av avtalet som tecknats mellan NVIDIA och Arm-ägaren SoftBank (T:9434) kommer det japanska konglomeratet att erhålla en upplösningsavgift på 1,25 miljarder euro.

Softbank överväger IPO:

Den avbrutna affären öppnar upp för möjligheten att Arm noteras på börsen. Det är åtminstone idén från Softbanks vd Masayoshi Son, som förvärvade den brittiska koncernen för 32 miljarder dollar 2016.

"Arm håller på att bli ett nav för innovation, inte bara inom mobiltelefonrevolutionen, utan också inom moln, fordonsindustrin, Internet of Things och metaversen", säger SBG:s VD. "Vi kommer att ta tillfället i akt och börja förbereda oss för att notera Arm och göra ytterligare framsteg."

Enligt Reuters kan noteringen vara värd upp till 80 miljarder dollar, och har redan fastställts av den japanska jätten "inom räkenskapsåret som kommer att sluta den 31 mars 2023".

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.