🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

JPM Europe Sustainable Equity tappade mindre än index i maj, ökat i dagligvarubolaget Danone

Publicerad 2019-06-24 12:21
Uppdaterad 2019-06-24 14:41
© Reuters.  JPM Europe Sustainable Equity tappade mindre än index i maj, ökat i dagligvarubolaget Danone
BP
-
SHEL
-
RIO
-

JPM Europe Sustainable Equity A (acc) EUR backade 3,9 procent i maj, medan jämförelseindexet tappade 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att risk/reward på marknaden är mer balanserad nu. Om handelssamtalen mellan USA och Kina blir framgångsrika bedömer man att aktiemarknaderna kan röra sig uppåt.

Däremot anses de ekonomiska tillväxttakterna i Europa se ganska ointressanta ut. Skulle den kinesiska ekonomin accelerera hade det hjälpt den europeiska exporten, men handelsspänningarna och Brexit-situationen utgör fortsatt två orosmoln i förvaltarteamets mening.

Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under perioden, vilket hänförs främst till en övervikt i finska Neste.

Från förvaltarhåll gillar man Neste på grund av de framsteg som bolaget har gjort inom biodiesel.

På minussidan märktes däremot fondens överviktposition i Dialog Semiconductor, ett brittiskt halvledarbolag. Aktien drabbades av det negativa sentimentet runt global handel och de potentiella konsekvenserna för halvledarbolaget.

Förvaltarteamet har under månaden ökat i dagligvarubolaget Danone. Innehavet köptes in efter starka siffror för det första kvartalet, vilket resulterade i höjda analytikerrekommendationer. Från ett hållbarhetsperspektiv anses aktien vara intressant då försäljningen av vegetariska produkter ökar.

De största överviktade innehaven var vid utgången av månaden Roche, Nestle och Rio Tinto (LON:RIO). De största undervikterna var istället i BP (LON:BP), HSBC och Shell (LON:RDSa).

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.