Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

JPM Europe Select Equity utvecklades positivt i juli, övervikt i franska Accor bidrog positivt

Publicerad 2019-08-14 14:50
Uppdaterad 2019-08-14 17:20
© Reuters.  JPM Europe Select Equity utvecklades positivt i juli, övervikt i franska Accor bidrog positivt

JPM Europe Select Equity steg 0,43 i juli och utvecklades därmed starkare än jämförelseindexet som steg 0,3 procent. Därmed är fonden upp totalt 16,66 procent i år.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de europeiska marknaderna utvecklades relativt platt under månaden.

En övervikt i sektorn för teknologi och hårdvara bidrog till den positiva utvecklingen medan bolagen inom hälsovård och icke durabla konsumentvaror tyngde portföljen. Förvaltarna ser det även som positivt att man avstått från att äga telekombolaget Ericsson (BS:ERICAs) vars kvartalsrapport blev en besvikelse för marknaden.

Övervikten i den franska bolaget Accor (PA:ACCP) bidrog kraftigt till den positiva avkastningen medan övervikten i danska Novo Nordisk (CSE:NOVOb) och italienska FinecoBank bidrog negativt.

"Företaget gör framsteg gällande kapitaldisciplin och i sina planerna att avyttra ickerelevanta tillgångar från det tidigare förvärvet av hotellvarumärkena Mantra och Mövenpick", kommenterar förvaltarteamet gällande Accor.

Avslutningsvis beskriver förvaltarna att börsen troligen kommer röra sig mer i sidled efter ett väldigt starkt första halvår.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.