🧮 Väljer du fortfarande aktier på det gammalmodiga, långsamma sättet? Det är dags att testa kraften i AI-aktievalSkaffa 50 % rabatt

Järnmalmsföretag minskar till följd av problem i Kina

Publicerad 2021-09-17 13:26
© Reuters.
AAL
-
VALE
-
RIO
-
BHP
-
3333
-
EGRNY
-

By Dhirendra Tripathi

Investing.com – ADR:er och aktier i världens största järnmalmsbrytare handlades svagare på fredagen ​​efter rädsla för lägre intag av kinesiska stålproducenter.

Oron över skuldproblemen hos fastighetsutvecklaren China Evergrande (OTC:EGRNY) bidrar till att investerare oroar sig för en snöbollseffekt i världens näst största ekonomi. Detta skulle innebära potentiella efterfrågeproblem för järnmalm.

Rio Tinto (NYSE:RIO) och BHP (NYSE:BHP) handlades 2-3% lägre. Vale ADR (NYSE:VALE) sjönk 1,3% medan Anglo American (LON:AAL) föll mest, med 4,6%, på Londonbörsen.

Kina har sedan några år tagit till årliga nedskärningar av stålproduktionen vid sina fabriker för att kontrollera utsläpp och minska föroreningar. Detta har haft begränsad framgång samtidigt som den orsakat stor volatilitet i priserna. Landet är världens största konsument av metaller såväl som jordbruks- och icke-jordbruksprodukter.

Landet vill behålla sin råstålproduktion 2021 runt förra årets 1,05 miljarder ton. UBS räknar med att den kommer att vara cirka 1,07 miljarder ton 2021-22 och 2022-23. Detta är cirka 5% lägre än dess tidigare prognos på 1,13 miljarder ton.

Banken förväntar sig att järnmalmsmarknaden kommer att vara i överskott detta halvåret och ser järnmalmspriserna på 89 dollar/ton år 2022. Järnmalmspriserna har redan mer än halverats från årets topp till cirka 106 dollar/ton.

För att göra saken värre för järnmalmsproducenterna, är Evergrande (HK:3333), Kinas näst största fastighetsutvecklare, i ett oroligt tillstånd. Evergrandes skulder på ca 300 miljarder dollar kommer att förfalla. Problem med deras egna obligationer påverkar också andra i sektorn, vilket gör det svårare för andra utvecklare attt samla in pengar.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.