Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Öhman Global Hållbar ökade 1,3 procent i mars, kan komma en kortsiktig sättning

Publicerad 2019-04-17 08:49
Uppdaterad 2019-04-17 11:21
© Reuters.  Öhman Global Hållbar ökade 1,3 procent i mars, kan komma en kortsiktig sättning

Öhman Global Hållbar steg 1,3 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 16,4 procent hittills i år. Från förvaltarhåll är man fortsatt försiktiga till marknaden. Det framgår av en månadsrapport.

"Framåtblickande indikatorer pekar nu på en inbromsning av ekonomin, men aktiemarknaden har historiskt sett fortsatt att stiga relativt länge efter att de första varningssignalerna blinkar rött", förklarar fondens förvaltningsteam.

De befarar att det kan komma en kortsiktig sättning innan det börjar röra sig uppåt igen. Förvaltarteamet fortsätter med sina långsiktiga teman samt ser större sättningar som köplägen för enskilda bolag.

Fonden har utvecklats väl i år men något sämre än jämförelseindex som är upp 17,4 procent.

Det fanns en del ljuspunkter i portföljen under månaden.

Det amerikanska halvledarbolaget Nvidia steg 17 procent då marknaden gillade deras köp av ett annat bolag i fonden, i form av Mellanox.

På minussidan märktes Biogen (NASDAQ:BIIB) som misslyckades med ett försök inom terapiområdet Alzheimers och där aktien sjönk kraftigt. Även Veoneer tyngde på nyemissionsoro. Båda dessa innehav beskrivs dock som små i fonden.

De största innehaven var per utgången av månaden Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) och Roche med portföljvikterna 3,6, 3,6 respektive 2,1 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.